Filiaal, tütar- ja sidusettevõte

iDevice ikoon Äriühingu filiaal
Välismaa äriühingu filiaal:
  • Ei ole eraldi juriidiline isik, selle eest vastutab äriühing.
  • Filiaali ja äriühingu andmed, mis on registreeritud asukohamaal, kantakse samuti Äriregistrisse.

Äriühingu pankroti- või likvideerimismenetluses peab filiaali juhataja 14 päeva jooksul teatama registripidajale Eestis.


iDevice ikoon Tütarettevõte ja sidusettevõte
Emaettevõte vs tütarettevõte
  • Kui äriühingule kuulub häälteenamus teises ettevõttes, nimetatakse seda emaettevõtteks (ingl holding või parent company),
  • omanduses olevat äriühingut nimetatakse tütarettevõtteks (ingl subsidiary).

Tütarettevõtteks Äriseadustiku mõistes on ka äriühing, milles teine ettevõte omab valitsevat mõju omandisuhtest erinevatel põhjustel, näiteks mingist lepingulisest suhtest tulenevalt.

Emaettevõte koos tütarettevõttega /-ettevõtetega moodustab kontserni.

Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, milles teine ettevõte on 20-50% hääleõiguse omanik.


Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.