Frantsiisiettevõte

Frantsiis on pikaajaline leping frantsiisileandja ja frantsiisivõtja vahel, millega frantsiisileandja annab vastava tasu eest frantsiisilevõtjale kasutada oma oskusteavet ja kogemust. Näiteks ärinimi, kaubamärk ja muu sümboolika, tootmistehnoloogia ning tegevusmudel.
 • Frantsiislevõtjale pakutakse sageli väljaõpet ja ka edasist tuge äritegevuse arendamisel.
 • Frantsiisilevõtja on kohustatud tagama tema poolt lepingu alusel toodetavate kaupade või osutatavate teenuste kvaliteedi ja frantsiisileandjal on õigus seda kontrollida.

Teadmiseks frantsiisilepingust:

 • Sõltuvalt tegevusalast ja konkreetsest frantsiisilepingust võib frantsiisi ulatus ja sisu olla erinev.
 • Leping määrab osapoolte õigused ja kohustused.
 • Leping on pikaajaline, kuid sageli tähtjaline, koos õigusega seda hiljem pikendada.
 • Tegemist on sõltumatute ettevõtete vahelise lepinguga, st erinevalt ema- ja tütarettevõtete suhtest ei ole frantsiisi puhul üks ettevõte teise omanikuks.
 • Riigiti on frantsiisi juriidilise reguleerimise põhjalikkus väga erinev (Võlaõigusseadus).

Frantsiisi alusel toimuv äritegevus näitab maailmas kiiret kasvu (algus 60ndadel), eelkõige Põhja-Ameerikas:

 • Frantsiisi kasutamise poolest on Euroopas juhtkohal Suurbritannia, kus frantsiisiettevõtetes töötab üle 300 000 töötaja.
 • Kogu Euroopas hinnatakse kasutuses olevat umbes 5 500 frantsiisikontseptsiooni, millega on liitunud üle 250 000 ettevõtte.

Frantsiisi toetavad trendid

 • Frantsiis lihtsustab stardibarjääride ületamist (tuntud rahvusvaheline kaubamärk).
 • Frantsiisi ostmisega kaasneb kõrgem ellujäämisprotsent (5 a pärast ca 90% tegutseb).
 • Linnastumine ja teenindussektori osakaalu tõus võrreldes tööstusega.
 • Mitmetes riikides probleemiks olev tööpuudus - tekitab lisahuvi iseendale tööandjaks hakkamise vastu.
 • Euroopas trend - frantsiisi põhimõtete rakendamine uutes valdkondades (co-branding).

Laienev frantsiiskettide rahvusvaheline levik:

 • Ameerika (USA) ketid Euroopas
 • Euroopasse sisenemas Austraalia ja Aasia päritolu ketid
 • Lõuna-Euroopa ketid Põhja-Ameerikasse ja vastupidi

NB! Multi-unit franchising, ühel frantsiisivõtjal mitu erinevates kohtades tegutsevat üksust.

Lisaks trende frantsiisis:

 • Kodumaal frantsiisi mittekasutav firma rahvusvahelistub, kasutades välismaale laienemiseks frantsiisi.
 • Frantsiisiettevõtjaid on palju suurte linnade kesksetes äripiirkondades: spordiklubid, toitlustus (sh kohvikud).
 • Eestis kasutatakase frantsiisi suhteliselt vähe: sageli on frantsiisi omandamine küllaltki kallis, liiga väike turg, üldine informeeritus väike.

Nõuded frantsiisivõtjale (võimalikud):

 • Mitme aasta pikkune töökogemus antud tegevusalal
 • Omakapitali suurus
 • Töötajate arv
 • Ruumide suurus, kujundus ja sisseseade
 • Nõue, et ettevõte kuulub juhtidele
 • Piirkonna elanike arv
 • Asukoht (nt peatänaval või suures kaubanduskeskuses)

Tabel 6. Eelised ja puudused frantsiisivõtja seisukohalt

Pane tähele! Paiknemise põhjendatuse analüüsi alusel on mõeldud, et frantsiisileandjal on tulenevalt suurematest kogemustest võimalik paremini hinnata konkreetse asukoha sobivust antud ettevõttele; tal võivad olla ka üpris täpsed ettekirjutused, millises asukohas peaks frantsiisilevõtja tegutsema.

ÕIGE ASUKOHA VALIK ON VÕTMEKRITEERIUMEID!

Frantsiisileandja tugi:

 • Alustamiseelne koolitus frantsiisivõtjale
 • Täiendav regulaarne koolitus
 • Mitmesugused äritegevuse juhendmaterjalid
 • Jooksev ärikontseptsiooni arendamine
 • Ettevõtte avamise ettevalmistamine (sisekujundus)
 • Turundusmaterjalid
 • Ettevõtte juhtimiseks vajalikud tarkavaralahendused
 • Võimalus saada täiendavat nõustamist
 • Varustamine äritegevuseks vajalike materjalidega
 • Spetsiaalseadmed (spordiklubi) jms

Frantsiisi negatiivsed küljed:

 • Sõltutakse frantsiisileandjast ja tuleb kinni pidada reeglitest
 • On näiteid, kus lubatakse ärikontseptsioonis teha kohapealseid tingimusi arvestavaid muudatusi (McDonalds)
 • Lisakulud (ühekordne, jooksev jm), kohustus osta frantsiisileandjalt
 • Piirangud ka ettevõtte müügile, sulgemisele, põlvkonna vahetusele

Frantsiisileandja tulud:

 • Ühekordne tasu lepingu sõlmimisel.
 • Joooksev tulu - nt teatud protsent frantsiisivõtja käibest või (harvem) kaumist, kindle summa igalt kliendilt (nt mingis treeningrupis), iga-aastane (või iga-kuine) fikseeritud summa.
 • Mõnikord asendab jooksvaid makseid kohustus kasutada frantsiisivõtja tooteid.
 • Lisanduda võib tulu müüdavatelt seadmetelt/toodetelt.

Tabel 7. Eelised ja puudused frantsiisileandja seisukohalt

Frantsiisilevõtja tegevus on reeglina üsna täpselt reguleeritud käsiraamtute (manuaalide) abil

 • Klienditeeninduse
 • Müügi- ja ostuprotsessid
 • Puhtuse normid
 • Nõutavad tööriided
 • Mõnel juhul on reeglid väga sarnased kehtestatud kvaliteedijuhtimisega

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.