Ettevõtlus

Ettevõtluse e-kursuse eesmärk on anda teadmisi ettevõtluse terminoloogiast, Eesti ettevõtluskeskkonnast ja ettevõtlusvormidest, muuhulgas leiab käsitlemist ka MTÜga seonduv. Õppe käigus on võimalik tutvuda erinevate teoreetiliste materjalide ja seadusandlusega, testida oma sobivust ettevõtlusega alustamiseks, lisaks lugeda erinevate ettevõtlustoetuste, tugistruktuuride ja edulugude kohta.

E-kursuse õpiväljundid:

  • mõistab ja analüüsib ettevõtluse olukorda ja selle kohta majanduses
  • teab ettevõtluse terminoloogiat, sh mõistab ettevõtluse, ettevõtte, ettevõtja mõisteid vastavalt Eesti majandusruumile ja seadusandlusele
  • loetleb ja võrdleb ettevõtlusvorme ja valiku põhimõtteid
  • teab ettevõtluse alustamise ja toimimise põhimõtteid ning protsesse, seda nii äriidee arendamise, ettevõtte käivitamise ja efektiivse toimimise tasandil
  • valib ja analüüsib äriideed, lahendab ettevõtluse situatsioonülesandeid

Piret Põld

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

 

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.