Kasutatud allikad


Miettinen, A., Teder, J. 2006. Ettevõtlus I,Ettevõtlusest Ettevõtjast Ettevõtluspoliitikast
, Tallinn. Külim


Miettinen, A., Teder, J. 2008. Ettevõtlus II, Äriideest Äriplaanist Ettevõtte rajamisest ja kasvust Tallinn. Külim


Pisiettevõtja käsiraamat. Kärsna, O, 2009


Ettevõtluspedagoogika, ENTEDU pilootprojekti konspekt. Tartu, 2008


Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.