Kodulehel kauplemine

Äriseadustik kohustab kodulehel kauplemise korraldama nii, et enne tellimuse vormistamist saaks ostja teada alljärgnevad tingimused:
 • Lepingu sõlmimise tehnilised etapid.
 • Kas pakkuja säilitab lepinguteksti pärast lepingu sõlmimist ja kas see jääb kliendile kättesaadavaks?
 • Lepingu sõlmimiseks pakutavad keeled.
 • Pakkuja järgitavad reeglid ja elektroonilised võimalused nendega tutvumiseks.

Müügileheküljel peavad olema:

 • Tehnilised vahendid sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.
 • Pakkuja peab tellimuse saamist viivitamatult kinnitama - enamasti e-kirjaga.
 • Lepingutingimused, sh müügitingimused tuleb kliendile esitada selliselt, et tal on võimalik need salvestada ja taasesitada.

Infoühiskonna teenuse seadus kohustab muude kontaktandmete kõrval internetileheküljel ära näitama müüja:

 • E-posti aadressi
 • Majandustegevuse registris registreerimise numbri
 • Tasu juures peab ära näitama, kas numbrid sisaldavad makse ja tarnekulusid


Infoühiskonna teenuse seadus seab lisanõuded ka reguleeritud kutsealal tegutsevate teenuse osutajate internetilehekülgedele - advokaadid, pankrotihaldurid, patendivolinikud ja audiitorid
on kohustatud tegema oma teenuse elektroonilisele kasutajale vahetult ja püsivalt kättesaadavaks:

 • Kutseorganisatsiooni või -liidu nimetuse, mille liige ta on seoses osutatav teenusega.
 • Kutse ja liikmesriigi nime, kus see omistati.
 • Viite teenuse osutaja tegevuskoha liikmesriigis kohaldatavatele kutselalastele nõuetele koos nende nõuete tekstidega tutvumiseks vajalike viidetega.

Kodulehe ülesehitust ja seal kõigile nõuetele vastavate andmete olemasolu ei kontrolli otseselt keegi.

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.