Leader toetused

Leader toetused on Euroopa Ühenduse algatus, mille puhul Eesti on jagatud tegevusgruppideks, kus on piirkonna eripära arvestades välja valitud valdkonnad, mis enim toetust vajavad.
iDevice ikoon Selgita välja
Selgita, millise Leader tegevusgrupi piirkonnaga sa oled seotud (kas elad, omad suvekodu vms) ja millised on selle piirkonna toetusmeetmed? See tähendab, millised toetusi on võimalik taotleda?

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.