Litsentseeritavad tegevusalad

Enam ei pea litsentse äriregistrile esitama, kui tegevusala neid nõuab. Litsentseeritaval alal ilma litsentsita tegutsemine on aga karistatav, nii et enne tegevusega alustamist tuleb sellegipoolest litsents taotleda.

Osadel tegevusaladel tegutsemiseks saab litsentsi vaid aktsiaselts ja osakapitali nõue on miljonites:

  • tegutsemine fondivalitsejana,
  • erakooli asutamine,
  • raha vastuvõtmine hoiustamiseks,
  • oma nimel e-raha väljastamine jms


Toidu käitlemisel tuleb Veterinaar- ja Toiduametist taotleda sellega tegeleva ettevõtja ettevõtte tunnustamist. Seda on vaja toidu igasugusel töötlemisel või pakendamisel (va mitteloomsete esmatoodete pakendamine), ladustamisel (toatemp erinev temp), jaekaebanduses (toatemp erinev temp) vms.

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.