Loomeinkubaator

Kui soovid alustada tegevust loomevaldkonnas, soovitan tutuvuda Loomeinkubaatori poolt pakutavate teenustega. Tallinnas Veerenni 24C tegutsev inkubaator pakub tuge ettevõtlusega alustamisel kahjuks vaid pealinnas registreeritud ettevõtetele.

Loomeinkubaator on stuudio- ja ateljeelaadne ettevõtluskeskkond loomemajanduse valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele. Ettevõtted on võimelised looma heaolu ja töökohti läbi intellektuaalse omandi loomise ja kasutamise (http://www.inkubaator.ee/?pid=198〈=1).

Kogu ruumiprogramm projekteeritakse avatud ruumi põhimõttel loovettevõtjate erivajadusi silmas pidades. Erilist tähelepanu on pööratud ühiskasutuseks mõeldud ruumidele nagu köök ja puhkeruum, jt- need kõik soodustavad ettevõtete vahelist tihedat läbikäimist, mille kaudu tekib laiapõhjaline suhtevõrgustik ja sünergial põhinev lisandväärtus.


Loomeinkubaatoriga liitumiseks tuleb kõigepealt esitada Inkubatsiooniteenuste taotlus eelinkubatsiooni koolitusel osalemiseks, mille vaatab läbi komisjon, kes hindab äriidee ja ettevõtja turuvalmidust ning kasvupotentsiaali
Komisjoni positiivse otsuse korral tuleb läbida eelinkubatsiooni koolitus, mille tulemusena valmib äriplaan: äriplaani tuleb kaitsta komisjoni ees; eduka kaitsmise korral on võimalus sõlmida inkubatsiooniteenuste leping, mis sõlmitakse 2-aastaks võimalusega taotleda 1 lisa-aastat.

iDevice ikoon Soovitav lisalugemine

Soovitan lugeda lisaks Loov Eesti kodulehelt: http://www.looveesti.ee/edulood/eestist.html

Loov Eesti on Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatud programm, mis aitab kaasa loova majanduse ja ettevõtliku loovuse väärtustamisele ja arendamisele Eestis.


Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.