Maksudest

Eesti maksusüsteem koosneb (olulisim)
 • riiklikest (maksuseadused)
 • kohalikest maksudest (volikogu määrus)
Maksud on ettevõtte kulud (va tulumaks), kui neid tasutakse ettevõtlusega seotult.

Riiklikud maksud:

 • Tulumaks
 • Sotsiaalmaks
 • Maamaks
 • Hasartmängumaks
 • Käibemaks
 • Tollimaks
 • Aktsiisid
 • Raskeveokimaks

Kohalikud maksud:

 • Müügimaks
 • Paadimaks
 • Reklaamimaks
 • Teede ja tänavate sulgemise maks
 • Mootorsõidukimaks
 • Loomapidamismaks
 • Lõbustusmaks
 • Parkimistasu

Alates 2009. aastast on kõigil ettevõtjail riiklike ja kohalike maksude tasumiseks üks arvelduskonto (kolmes pangas) number ja üks isiklik viitenumber.


Maksu- ja tolliameti kontonumbrid maksude tasumiseks on järgnevad

 • SEB PANK 10052031000004
 • SWEDBANK 221013264447 ja 221014193355

Kontole laekunud raha alljärgnevas järjekorras:

 • Kohustusliku kogumispensioni makse
 • Töötuskindlustusmakse
 • Kinnipeetud tulumaks
 • Sotsiaalmaks
 • Füüsilise isiku tulumaks
 • Maamaks
 • Tollimaks
 • ...
iDevice ikoon Tulumaksust
Tulumaksu osas FIEd ja äriühingud erinevad
 • FIE-l maksustatakse kalendriaasta kasum pärast aasta lõppu.
 • Äriühingutel ei maksustata kasumit aga enne, kui see on dividendidena välja makstud.

Kui äriühing maksab dividendi ja juhatuse liikme tasu, on nii dividendilt makstud kui juhatuse liikme tasult kinnipeetud ja edasikantud tulumaks äriühingu ettevõtluse kulu.

FIE ei saa aga enda tuludelt makstud tulumaksu mingil moel ettevõtluse kuludesse kirjutada.


iDevice ikoon Sotsiaalmaksust
Teadmiseks:
 • Osaühing iseenda nimele sotsiaalmaksu ei maksa.
 • FIE-l ei ole iseenda nimele makstav sotsiaalmaks enam ettevõtluse kulu.

Kui ettevõtja palkab tööjõudu, on reeglid töötasu maksude osas samad kõigil tööandjatel, nii FIEdel kui äriühingutel.


iDevice ikoon Töötuskindlustusmaksest
Teadmiseks:

 • FIE-l ja äriühingu juhatuse liikmel ei ole töötuskindlustust, seega ei pea nad tegema töötuskindlustuse makset.
 • Et FIE-na registreeritud inimene saaks ennast töötuna arvele võtta, peab ta ennast esmalt äriregistrist kustutama.

iDevice ikoon FIE maksudest
Teadmiseks:
 • Iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks arvestatakse tema poolt tasutud rahast maha seadusega ettenähtud sotsiaalmaksu avansiline makse jagu kolmes kvartalis ka arvutatud tulumaksu avansilise makse suurus.
 • 1. oktoobril arvetatakse maha eelmise aasta väljaarvutatud juurdemaksete summad ja võetakse arvessepärast eelmise aasta 1. oktoobrit edasikantud ettemakse.
 • Samuti võetakse summast maha 2% kohustuslikku kogumispensionisse, kui II sammas on aktiivne.
 • Kui koos edasikantud rahadega on makstud rohkem, kui arvutus 1. oktoobriks tulu ja sotsiaalmaksu juurde näitab, makstakse ülearu laekunud summa tagasi.

Käibemaksukohustuslasel on käibemaksukohutuse tekkimise ja deklareeritud maksu kontolt mahaarvamise kuupäev arvetusperioodile järgneva kuu 20. kuupäev ja tööjõumaksudel maksmise kuule järgneva kuu 10. kuupäev.


Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.