Registreerimine majandustegevuse registris

Registreerimistaotluste vormid ja juhendid on kättesaadavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=vormid) kodulehel. Vajadusel loe lisaks infot Tallinna ettevõtjatele: registreeringu taotlemine majandustegevuse registris (http://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/g2458s22554)

Registreerimistaotlusi saab esitada:

 • posti teel
 • riigiportaali kaudu www.eesti.ee

Äriühingutele X-tee ja FIEdele kodanikuportaal

Registris saab registreerida:

 • Tähtajatult
 • Tähtajatult hooajaliselt (igal aastal tegutsetakse samal ajal, aga mitte terve aasta vältel)
 • Tähtajaliselt

Kohaliku omavalitsuse kaudu registreerimiseks tuleb

 • kohale minna
 • saata registreerimistaotlus postiga
 • digi-allkirjastatult e-postiga

Registreerimisel tuleb maksta riigilõivu 300 krooni sellele asutusele (KOVile), kelle kaudu taotlus esitatatakse.

Lisaks teadmiseks:

 • Majandustegevuse registreerimisest ei teatata ettevõtjale, vaid registri kodulehel avaldatakse uue registreeritu registriandmed
 • Kui taotluses on midagi valesti või puudu või registreerimisest lausa keeldutakse - antakse sellest ettevõtjale teada
 • Majandustegevuse registrile tuleb iga aasta 15. aprilliks saata kas elektrooniliselt või paberil kinnitus selle kohta, et registreeritud andmed ei ole muutunud

Kõigi registrite puhul on nõue, et andmete muutumisest tuleb teatada kohe, kui muutused on toimunud

Majandustegevuse registri leiad Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt http://www.mkm.ee/index.php?id=337358
iDevice ikoon Tegevus
Selgita välja, kas pead välja valitud valdkonnas tegevust alustades oma ettevõtte majandustegevuse registris registreerima.

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.