Ärinime valimine

Ärinime on vaja kohe uue ettevõtte käivitamisel


1) ettevõtte notariaalsel kinnitamisel
2) Äriregistrisse kandmise dokumentatsioonis

Tasub teada: Ärinime vahetus Äriregistris on tasuline

iDevide ikoon Mõtisklus

Ärinime valimisel mõtle läbi firma arengusuunad (toodete/teenuste ringi laiendamine) kui ka ettevõtte stiili kontseptsioon (logo, trükised, kodulehekülg)

iDevice ikoon Tegevus

Vali kavandatavale ettevõttele 5 erinevat nimevarianti ja testi neid Äriregistri nimepäringu teenuse aadressil https://ariregister.rik.ee või meili aadressile rik.nimeparing@just.ee.


Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.