Situatsiooniülesanded ettevõtlustoetuste kohta

iDevide ikoon Situatsiooniülesanne 1

Oled otsustanud peale kooli lõpetamist alustada ettevõtlusega, kuid sul on olemas raha vaid hädapäraste töövahendite ostmiseks ning kahe kuu ruumide rendi maksmiseks.

Rahast jääb aga puudu kontori, tööruumide sisustamiseks, käivituskulude katmiseks jms. Millised oleksid su võimalused hankida raha juurde? Lähtu enda äriideest?

Too välja plussid ja miinused erinevate raha hankimise võimaluste juures.

Lahendamisel leiad abi materjalidest


iDevide ikoon Situatsiooniülesanne 2

Kaks ja pool aastat tegutsenud 190 töötajaga tööstusettevõte otsib rahastamise võimalust projektile kogumaksumusega 3,5 miljonit krooni, et tuua turule uus innovatiivne toode. Toote valmistamiseks on vaja hankida seadmeid 1 miljoni krooni maksumuses, lisaks kavandab ettevõte toodete müüki välisturgudel.

Milliseid toetusi saab ettevõte taotleda? Kui suured on toetuste taotlemise piirmäärad abikõlbulikest kuludest?

Lahendamisel leiad abi materjalidest


Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.