Tegevusala

Äriregistris registreerimiseks tuleb nii füüsilisest isikust ettevõtjal (FIE) kui äriühingul valida põhitegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK), mille leiab e-äriregistri aadressilt http://www.rik.ee/emtak. Klassifikaator jaguneb viieks tasemeks.

Valima peab vaid ühe põhitegevusala, millest loodetakse esimesel aastal kõige enm tulu. Tegevusala muutumisel tuleb registripidajat teavitada.

FIE elektroonilisel registreerimisel või äriühingu kiirmenetluses asutamisel (https://ettevotjaportaal.rik.ee/) tuleb tuleb vajalikus kohas ekraanile link

EMTAK-isse. Enne tegevusala valimist oleks vaja EMTAK-iga tutvumiseks see läbi lehitseda.

Lisaks pane tähele:

1. Oma tegevusala valikul tuleb jõuda vähemalt nelja numbriga tähistatud tegevuseni ja tegevusalana tuleb näidata selle nimetus sõnastatult.

2. Tegevusala valik võib kujuneda pisiettevõtja jaoks problemaatiliseks (näiteks raamatu kirjutamine).

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.