Tegevusala valimine EMTAKist

Alates 01. jaanuarist 2007 ei kanta ettevõtja tegevusalasid enam registrikaardile ega nõuta tegevusalade äranäitamist põhikirjas ega asutamislepingus

Valida tuleb vaid üks põhitegevusala, millest loodetakse esimesel aastal kõige enm tulu. Tegevusala muutumisel tuleb registripidajat teavitada.

Äriühingud, kes peavad esitama igal aastal kohtu registriosakonnale majandusaasta aruande, näitavad lõppenud aruandeaasta tegevusalad ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalad oma majandusaasta aruandes ega teata eraldi nende muutumisest (http://www.rik.ee/emtak/kkk)

Loovisikute jaoks leidub sobivaid tegevusalasid jaost M (fotograafia, tõlkimine, disainerid, fotograafid) ja R (lavakunst ja kogu muu kunstialane loometegevus)
iDevice ikoon Tegevus
Vali ettevõtte põhitegevusala, võttes arvesse valitud äriideed

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.