Tegevusega alustamine

Äriühingu asutamiseks või FIE registreerimiseks tuleb esitada avaldus maakohtu registriosakonnale kande tegemiseks Äriregistrisse. Kandeavaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud Äriregistri ettevõtjaportaali (https://ettevotjaportaal.rik.ee/) kaudu (põhjalikumat lahti seletatud teemas Ettevõtte asutamine).


Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu toimub kõikide FIE või äriühingu asutamisega seotud toimingute tegemine (ärinime kontrollimine, põhikirja kinnitamine, osakapitali sissemakse tegemine, riigilõivu tasumine jne). Osakapitali sissemakse tegemiseks avatakse (sama portaali kaudu) e-Stardikonto Swedbankis või tehakse kanne kohtu deposiitkontole. Kohtu deposiitkonto on vahekonto, millelt peale äriühingu registrisse kandmist saab taotleda sissemakse ülekandmist äriühingu kontole, mille ettevõtja on avanud sobivas pangas.


Kiirmenetluse korras saab luua osaühingut, täisühingut, usaldusühingut ning registreerida füüsilisest isikust ettevõtjat. Avaldus vaadatakse läbi paari tunni jooksul. Kiirmenetluse korras saab ka osa-, täis- ja usaldusühingu, tulundusühistu ning füüsilisest isikust ettevõtja registriandmeid muuta. Loe lisaks: ettevõtte elektrooniline asutamine (https://ettevotjaportaal.rik.ee/Demod/ev_asutamine_est/ev.html)

Äriregistris registreerimine ja ja EMTAKist tegevusala valimine ei tähenda veel luba tegeleda ükskõik millega. Teatud tegevusaladel tegutsemiseks on vaja riigi poolt kehtestatud korras taotleda luba või annab loa tegutsemiseks majandustegevuse registris registreerimine.

Kes tahavad tegutsema hakata litsenseeritud ärivaldkonnas, peavad regitreerimisel esitama tegevuslitsentsi, tegevusloa või korraldusloa ärakirja.

Kuna tulumaksseaduse järgi ei loeta ettevõtluseks endale kuuluvate väärtpaberite müümist, siis ei regitreerita seda ettevõtja tegevusalana.

iDevide ikoon Mõtisklus
Kas soovid alustada frantsiisiettevõttena, st tuntud ja tunnustatud firma annab tasu eest kogu oskusteabe ja kaubamärgi kasutamise õiguse.

Kas ettevõtlus hakkab olema sinu elusviis - pereettevõte?

Kas sul on vaja tegevusluba (kaubandus, teenindus)?

Kas sul on vaja litsentsi (arstiabi, mere- ja lennutransport jms)?

Käibemaksukohuslaseks registreerumine

Ettevõte saab registreeruda käibemaksukohuslasena Maksu- ja Tolliametis. Kui ettevõtte maksustatav käive ületab 250 000 krooni, on registreerimine kohustuslik. Käibemaksukohuslasena registreerimise avalduse saab esitada Maksu- ja Tolliametile (http://www.emta.ee/1045) elektrooniliselt.

Käibemaksu tuleb arvutada alates registreerimise päevast. Registreerimiskohustust ei teki, kui isiku kogu maksustatav käive on 0% maksustatav, ei ole käive või on maksuvaba käive (va kauba ühendusesisene käive). Väiksema käibe puhul on registreerimine vabatahtlik. Kas registreerida oma ettevõte käibemaksukohuslaseks enne 250 000 kroonise käibe täitumist sõltub ettevõtte tegevuse iseloomust. Üldjuhul tasub ettevõte registreerida käibemaksukohuslaseks, kui plaanitakse soetada kallist põhivara (arvuti, masinad/aparaadid, tootmisseadmed jms) või toorainet toodangu valmistamiseks. Sellisel juhul on võimalik enammakstud käibemaks ostudelt tagasi arvestada.

Käibemaksukohuslaseks registreerimise avalduse leiad siit: http://www.emta.ee/failid/VORM_KR_06.pdf

Haigekassas arvele võtmine
Kui asutatud ettevõttel on töötajaid, kelle eest tasutakse sotsiaalmaksu, tuleb ettevõte kanda (Äriregistri andmete alusel) haigekassa andmekogusse. Andmeid saab edastada elektrooniliselt ettevõtteportaali kaudu või posti teel. Loe lähemalt: haigekassa info tööandjale


Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.