Testid ettevõtlusvormi valiku kohta

Mitme valitava vastusega test
FIEna tegutsemise eelised on:
võimalus iseseisvalt otsuseid langetada
alustamisel suured kulud
võimalus asutada kiirmenetluse korras
kohustus maksta teenitud tulult nii tulu- kui ka sotsiaalmaksu
omakapitali nõude puudumine
alustamisel suured kuludOsaühinguna tegutsemise eelised on:
omaniku vastutus on piiratud tema sissemaksega osakapitali
võimalus kaasata täiendavat kapitali mitme osaniku osalusega
alustamisega kaasnevad kulud (riigilõivud, notaritasud)
võimalus tegutseda ainuomanikuna ja tegevjuhina isiklikust nimest erineva ärinime all
võimalus asutada kiirmenetluse korras
alustamisel suured kuludCreative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.