Töötukassa toetused

Eesti Töötukassa kodulehelt leiad teavet Etteõtluse Alustamise toetuse kohta (http://www.tootukassa.ee/index.php?id=12502).

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.