Väikeettevõtlus

Rõhuv enamik ettevõtteid maailmas on väikeettevõtted

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted

 • suudavad oma paindlikkuse tõttu majandustingimuste muutustele kiiresti reageerida ja aitavad seeläbi kaasa kogu majanduse paindlikkuse suurendamisele.
 • ettevõtetes on hõivatud märkimisväärselt suur osa tööjõust, millest tulenevalt on neil oluline roll uute töökohtade loojatena.

Tabel 1. Euroopa Liidu kriteeriumid VKE määratlemiseks

 

Väikeettevõtlus - majanduse mootor

Eesti äriühingud:

 • 81% mikroettevõtted (0-9 töötajat)
 • 16% väikeettevõtted (10-49 töötajat)
 • 99,6% ettevõtetest on väikesed ja keskmised ettevõtted (VKEd) VKEd annavad

Seejuures annavad VKEd:

 • 81% ettevõtlussektori käibest
 • 76% ekspordist
 • 53% SKPst

Väikeettevõtete arvu ja osakaalu kasvu põhjuseks on:

 • Struktuursed muutused majanduses
 • Ettevõtjaks olemise populaarsuse tõus maailmas
 • Suurettevõtete käitumise muutumine
 • Masstootmise üleviimine vähearenenud riikidesse
 • Turu segmenteerumine ja nišiturgude kujunemine
 • Paindlikuma ja efektiivsema tehnoloogia areng
 • Muutunud reeglid eri majandusharude tegevuses ja tööturul

Tabel 2. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtte plussid ja miinused

 

Ettevõtlustoetused

 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) - MAK võrgustik ehk arendus- ja ettevõtluskeskused, Tallinna Ettevõtlusamet, Kredexi stardilaen
 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) - Maaelu Edendamise Sihtasutus, konsulendid, Leader tegevusgrupid
 • Tööturuamet (TTA)

Creative Commons License
Ettevõtlus by Piret Põld is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.