//Loengud multikultuursest sotsiaaltööst

Loengud multikultuursest sotsiaaltööst

3. – 6. aprillini toimus sotsiaaltöö õppetoolis rahvusvahelise nädala jätkunädal, mil I ja II kursuse päevaõppe tudengid osalesid loengutsüklis „Töö mitmekultuurilises ühiskonnas“. Hämeenlinna Rakenduskõrgkooli õppejõud Mare Orman täiendas meie üliõpilaste teadmisi multikultuursest sotsiaaltööst. Mare Orman on elanud ja töötanud Soomes 26 aastat ja omab praktilist kogemust multikultuurse sotsiaaltöö valdkonnas, st töös immigrantidega.

Kõlama jäid ideed kaasamisest kui kahesuunalisest protsessist, mis mõjutab nii vastuvõtjaid kui saabujaid. Multikultuurne ühiskond on tulevikuühiskond. Oluline on nii keskkonna kohandamine kui selles kohanemine, tolerantsus, kaasajate ja kaasatavate identiteedi ja enesehinnangu väärtustamine. Töö immigrantidega muutub Eesti ühiskonnas üha aktuaalsemaks, mistõttu on suurepärane, et saame kasutada naaberriikidest saadud teadmisi ja jagatud kogemust.

multi

Arutelu kultuuriväärtustest

2018-06-11T17:13:18+00:00