//Mõdrikul modelleeriti tervendavaid aedu

Mõdrikul modelleeriti tervendavaid aedu

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli tudengid osalesid 8.-12 aprillini 2019 Mõdrikul rahvusvahelise projekti Healing Greenery intensiivkursusel Healing Gardens. Kolmeaastase projekti teisel tegevusaastal keskenduti eakatele ja erivajadustega inimestele sobiva elukeskkonna kujundamisele. Projekti partneriks valiti Väike-Maarja Hooldekodu, mis pakub eakate hoolekande teenust 67 vanurile.

Nädalase intensiivkursuse raames said Leedu, Soome ja Eesti üliõpilased teoreetilise  ülevaate green care metoodika põhimõtetest, aga samas õppisid ühtlasi ka kasutama virtuaalset disainiprogrammi, tegid meeskonnatööd rahvusvahelistes tiimides ning harjutasid inglise ja soome keeles suhtlemist.

Partnerkõrgkoolide õppejõudude loengud vaheldusid praktiliste ülesannete ning õppekäikudega Väike-Maarja Hooldekodusse, Puhta Vee Teemaparki, Sagadi mõisa ja metsamuuseumisse. Intensiivkursuse lõpuks valmis kõigil viiel tiimil oma nägemus tervendavast aiast, mida esitleti žüriile ja projekti kaasosalistele. Kõigil huvilistel avanes võimalus kuulata nädala jooksul avatud loenguid aiandus- ja loomateraapiast ning elada kursuse viimasel päeval kaasa üliõpilastööde esitlemisele.

Kavandite koostamisele eelnenud hooldekodu elukeskkonna ja klientidega tutvumise käigus kirjeldasid elanikud oma soove ja nägemust hooldekodu lähiümbruse kujunduse osas. Vestluste käigus said kliendid värskendada erinevate riikide tudengitega suheldes muuhulgas enda soome ja vene keele oskust. Mõnda elanikku inspireerisid vestlused isegi niivõrd, et külalistele mängiti akordionit ja suupilligi.

Viieliikmelisse žüriisse oli kaasatud lisaks kõikide partnerkõrgkoolide esindajatele ka sotsiaaltöötaja Tiia Uutsalu Väike-Maarja Hooldekodust. Eskiiside tutvustamise  käigus esitasid kaasüliõpilased ja žüriiliikmeid küsimusi ning andsid tagasisidet koostatud kavandite kohta. Tiia Uutsalu  hindas positiivseks eskiiside koostajate poolt arvesse võetud hooldekodu kui elukeskkonna ning sihtgrupi eripärasid, sh liikumisteede planeerimisel ning ratastooli ja tugiraamiga peenrakastidele ligipääsude kavandamisel. Oma aianurgakese olid igas projektis leidnud ka suvekanad. Koostöös Väike-Maarja vallaga loodetakse üliõpilastöödest kogutud ideede baasil kujundada hooldekodu elanikele sobiv teraapiline aed.

Üliõpilased väärtustasid eelkõige projektis osalemisest saadud positiivseid kogemusi ja uusi tutvusi. Nelja- kuni viieliikmelistes meeskondades jagus piisavalt tööülesandeid kõikidele. Tudengid tõid oluliste aspektidena välja erinevate rahvuste eripärade tundmaõppimise ja võõrkeele oskuse arendamise võimalusi,  rahvusvahelises tiimis töötamise kogemust, silmaringi avardumist spetsiifiliste teadmiste ja oskuste arendamise kaudu. Võrreldes esimese tegevusaastaga oli oluliseks eeliseks varasema projektikogemusega üliõpilaste kaasatus, kes eesmärkidest lähtuvalt oskasid hästi suunata tiimide tegevust, sh delegeerida tööülesandeid, et tagada eskiiside õigeaegne valmimine.

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool osaleb partnerina 2017-2020 rahvusvahelises projektis Healing Greenery (Tervendav rohelus). Projekti eesmärk on tõhustada koostööd sotsiaaltöö, õenduse ja põllumajandustehnoloogia valdkondade vahel, et arendada meeskonnatööoskusi, loovat mõtlemist, ettevõtlusalaseid pädevusi ja pakkuda paremaid võimalusi tööturul, soodustades interdistsiplinaarset lähenemist ja rahvusvahelist koostööd. Projekti üldeesmärgiks on luua  sotsiaal- ja tervishoiusektoris tegutsevate organisatsioonide ning kõrgkoolide võrgustik, mis aitaks kaasa laia spektriga sotsiaal- ja hoolekandespetsialistide ettevalmistusele. Projekti on kaasatud lisaks Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolile ka Eesti Maaülikool, Kaunase Kolledž Leedust ning Savonia Rakenduskõrgkool Soomest.

Koostöös Virumaa Teatajaga valmis projekti raames rohemajanduse teemaleht, millega saab tutvuda, klikkides allpool lisatud lingil.

Virumaa Teataja teemaleht.

Kokkuvõtte koostas

 

Kaie Kranich

Healing Greenery

projekti LVRKK koordinaator

 

kaie.kranich@lvrkk.ee

3295973

 

2019-06-04T08:58:05+00:00