/, Uudised, Vilistlased/Mõdrikul räägitakse rohemajandusest

Mõdrikul räägitakse rohemajandusest

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool osaleb partnerina 2017-2020 rahvusvahelises projektis Healing Greenery (Tervendav haljastus). Projekti on kaasatud lisaks Eesti Maaülikoolile Kaunase Kolledž Leedust ning Savonia Rakenduskõrgkool Soomest.

Projekti eesmärk on tõhustada koostööd sotsiaaltöö, õenduse ja põllumajandustehnoloogia valdkondade vahel, et arendada meeskonnatööoskusi, loovat mõtlemist, ettevõtlusalaseid pädevusi ja pakkuda paremaid võimalusi tööturul, soodustades interdistsiplinaarset lähenemist ja rahvusvahelist koostööd. Projekti üldeesmärgiks on luua  sotsiaal- ja tervishoiusektoris tegutsevate organisatsioonide ning kõrgkoolide võrgustik, mis aitaks kaasa laia spektriga sotsiaal- ja hoolekandespetsialistide ettevalmistusele.

8.- 12. aprillini 2019 toimuval intensiivkursusel arendavad üliõpilased enda teadmisi ja oskusi sotsiaalse ettevõtluse ning green care metoodika põhimõtete rakendamises eakate elukeskkonna kujundamisel ja sotsiaalteenuste pakkumisel. Praktilise ülesande käigus disainivad tudengimeeskonnad virtuaalses modelleerimisprogrammis Väike-Maarja Hooldekodu klientidele sobiva elukeskkonna.

Intensiivkursuse raames toimuvaid avatud loenguid on oodatud kuulama kõik huvilised.

Avatud loengute kava

Kaie Kranich
Healing Greenery
projekti LVRKK koordinaator

kaie.kranich@lvrkk.ee
3295973

2019-04-05T06:08:47+00:00