/, Vilistlased/Õppekäik ettevõtetes Elvior ja BCS Itera

Õppekäik ettevõtetes Elvior ja BCS Itera

4.mail k.a käisid MISK õppekava tudengid õppekäigul. Meid võõrustasid tarkvara funktsionaalse testimise automatiseerimiseks vajalike töövahendeid ja teenuseid arendav ettevõte Elvior ning ärianalüüsile ja MS NAV majandustarkvara lahendustele keskendunud ettevõte BCS Itera. BCS Itera annab välja ajakirja Äri IT, mis peaks igale ärijuhtimise ja majandusinfosüsteemide korraldamise õppekava tudengile kohustuslik lektüür olema.

Mõlemat ettevõtet ühendab üle kahekümne aastane töökogemus. Nii Elviori juht  Andrus Lehtmets kui ka BCS Itera juht Erko Tamuri  tõid välja tõdemuse, et ole võimalik loota, et kõrgkoolid suudavad ette valmistada spetsialiste, kes oleksid kohe valmis liituma nende meeskondadega. Mõlemas ettevõttes eeldatakse uuelt meeskonnaliikmelt küll alusteadmisi, kuid tõeline panustamine tuleb siiski läbi kogemuse ja õppimise. Andrus Lehtmets leidis, et kõige produktiivsemad töötajad on vähemalt kümne aastase staažiga. Mõlemas ettevõttes on keskmine töötajate vanus üle 40 aasta. Elvior meeskonnaga liitujalt eeldatakse algoritmilise mõtlemise oskust, mida peegeldab näiteks matemaatilise analüüsi hinne ülikoolis, kuid BCS Itera eelistab värvata inimesi, kellel on varasem kogemus keskastme juhina näiteks tootmisettevõttes, st neid kes hoomavad hästi äriprotsesse.

Andrus Lehtmets andis ka lühikese ülevaate Elviori teenustest ja töövahenditest. Lisaks sellele, et üliõpilastel selgines arusaam näiteks mustakasti-testimisest ja regressioontestimisest jõudsime arutleda ka rahvusvahelistes võrgustikes osalemise tähtsuse ja multikultuursete meeskondade juhtimise teemadel.

Kuigi III kursuse tudengitel oli enne õppekäiku läbitud aine Majandustarkvara kasutamine tunnistasid nad, et Erko Tamuri lihatööstuse näitele ülesehitatud ülevaade ERP infosüsteemi juurutamise eripäradest aitas neil oluliselt paremini teemat mõista. Oma tööprotsessides lähtutakse nn „pika kliendi strateegiast“ ja neljast reeglist:

  • ära unusta, et palga maksab sulle klient;
  • kõik kokkulepped tuleb kliendi heakskiiduga ellu viia;
  • tasuskeemid peavad olema konkreetsed, mõõdetavad ja motiveerivad;
  • kogu teenindusprotsess peab olema digitaalselt dokumenteeritud ja kontrollitav.

Täname ettevõtteid sisukate vastuvõttude eest!

Heli Freienthal
IT valdkonna juhtiv lektor

2018-06-11T17:13:17+00:00