Asenduskodulaste stipendium 2018-06-14T07:12:29+00:00

Asenduskodulaste kõrghariduse omandamist toetav stipendium

Asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetava stipendiumi eesmärk on toetada asenduskodus elavate või elanud või perekonnas hooldamisel viibinud nende täiskoormusega õppivate üliõpilaste kõrghariduse omandamist, kes on immatrikuleeritud hiljemalt kolm aastat pärast keskhariduse omandamist või kes jätkavad õppimist magistriõppes hiljemalt 12 kuud pärast rakenduskõrgharidusõppe või bakalaureuseõppe lõpetamist seoses õppekava täitmisega täies mahus.

Stipendiumi suurus on 160 eurot kuus.Stipendiumitaotlusi võetakse vastu üks kord aastas. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. oktoober.  Taotlusi on võimalik elektroonilises süsteemis täitma hakata kuu aega enne tähtaega.

Täpsemalt saab infot SA Archimedes kodulehelt.