//Üliõpilasesindus
Üliõpilasesindus 2018-12-21T08:27:42+00:00

Üliõpilasesindus

Mida kujutab endast üliõpilasesindus?

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli üliõpilasesinduse koosseisu moodustavad seltskond aktiivseid üliõpilasi. Üliõpilasesinduse valimistel võivad osaleda kõik üliõpilaskonda kuuluvad õppijad. Meie kõrgkooli üliõpilasesinduse missiooniks on Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli hariduslike, kultuuriliste, majanduslike ja sotsiaalsete arenguvõimaluste edendamine ning õppijate õiguste kaitsmine.

Mis on üliõpilasesinduse ülesandeks?

Üliõpilasesinduse põhiülesandeks on esindada kõrgkooli üliõpilasi nii kõrgeima nõukogu ees kui ka maakondlikul tasemel. Üliõpilasesindus korraldab kõrgkoolis üritusi õppijatele ja aitab kaasa nende vabaaja sisustamisel.

Üliõpilasesindus  esindus(ät)lvrkk.ee

D – korpus Mõdrikul, ruum 5

LVRKK üliõpilasesindus esindab kõrgkooli õppijaid, tegeleb üliõpilaselu korraldamisega, edendab vabaajaveetmis- ja sportimisvõimalusi lähtudes kõrgkooli õppijate huvidest, vajadustest, õigustest ning kohustustest.

Esimees:
Jüri Platonov                jplatono(ät)edu.lvrkk.ee +372 56612838

Aseesimees/naine:
Sigrid Laurings              lauring(ät)edu.lvrkk.ee
Joonas Liivrand             jliivran(ät)edu.lvrkk.ee

Esindajad Eesti Üliõpilaskondade Liidus (EÜL):
Joonas Liivrand            jliivran(ät)edu.lvrkk.ee

Reklaamivaldkonna esindajad:
Cärolyn Annus             cannus(ät)edu.lvrkk.ee

Veebikeskkonna administraator:
Triin Avistu                   tavistu(ät)edu.lvrkk.ee

Ürituste organiseerijad:
Jüri Platonov                jplatono(ät)edu.lvrkk.ee
Joonas Liivrand            jliivran(ät)edu.lvrkk.ee
Ann Pedosk                   apedosk(ät)edu.lvrkk.ee
Andres Tamm                andtamm(ät)edu.lvrkk.ee
Karmen Kont                 karkont(ät)edu.lvrkk.ee

Spordivaldkonna esindajad:
Jüri Platonov                jplatono(ät)edu.lvrkk.ee
Ann Pedosk                   apedosk(ät)edu.lvrkk.ee
Andres Tamm               andtamm(ät)edu.lvrkk.ee

Esindajad kooli nõukogus:
Sigrid Lauring              slauring(ät)edu.lvrkk.ee
Jüri Platonov               jplatono(ät)edu.lvrkk.ee

Protokollija:
Jüri Platonov               jplatono(ät)edu.lvrkk.ee

Aseprotokollija:
Sigrid Lauring              slauring(ät)edu.lvrkk.ee

Infostendide toimetaja:
Lelii Aare                      laare(ät)edu.lvrkk.ee

Dokumendid, eeskirjad