//Üliõpilasesindus
Üliõpilasesindus 2018-09-24T12:10:59+00:00

Üliõpilasesindus

Mida kujutab endast üliõpilasesindus?

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli üliõpilasesinduse koosseisu moodustavad seltskond aktiivseid üliõpilasi. Üliõpilasesinduse valimistel võivad osaleda kõik üliõpilaskonda kuuluvad õppijad. Meie kõrgkooli üliõpilasesinduse missiooniks on Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli hariduslike, kultuuriliste, majanduslike ja sotsiaalsete arenguvõimaluste edendamine ning õppijate õiguste kaitsmine.

Mis on üliõpilasesinduse ülesandeks?

Üliõpilasesinduse põhiülesandeks on esindada kõrgkooli üliõpilasi nii kõrgeima nõukogu ees kui ka maakondlikul tasemel. Üliõpilasesindus korraldab kõrgkoolis üritusi õppijatele ja aitab kaasa nende vabaaja sisustamisel.

Üliõpilasesindus  esindus(ät)lvrkk.ee

D – korpus Mõdrikul, ruum 5

LVRKK üliõpilasesindus esindab kõrgkooli õppijaid, tegeleb üliõpilaselu korraldamisega, edendab vabaajaveetmis- ja sportimisvõimalusi lähtudes kõrgkooli õppijate huvidest, vajadustest, õigustest ning kohustustest.

Esimees:
Jüri Platonov                jplatono(ät)edu.lvrkk.ee +372 56612838

Aseesimees/naine:
Sigrid Laurings              lauring(ät)edu.lvrkk.ee
Joonas Liivrand             jliivran(ät)edu.lvrkk.ee

Esindajad Eesti Üliõpilaskondade Liidus (EÜL):
Joonas Liivrand            jliivran(ät)edu.lvrkk.ee

Reklaamivaldkonna esindajad:
Sigrid Lauring              slauring(ät)edu.lvrkk.ee

Veebikeskkonna administraator:
Sigrid Lauring               slauring(ät)edu.lvrkk.ee

Ürituste organiseerijad:
Jüri Platonov                jplatono(ät)edu.lvrkk.ee
Joonas Liivrand            jliivran(ät)edu.lvrkk.ee

Spordivaldkonna esindajad:
Jüri Platonov                jplatono(ät)edu.lvrkk.ee
Joonas Liivrand             jliivran(ät)edu.lvrkk.ee

Esindajad kooli nõukogus:
Sigrid Lauring              slauring(ät)edu.lvrkk.ee
Jüri Platonov               jplatono(ät)edu.lvrkk.ee

Protokollija:
Jüri Platonov               jplatono(ät)edu.lvrkk.ee

Aseprotokollija:
Sigrid Lauring              slauring(ät)edu.lvrkk.ee

Infostendid ja kooli ajalehe toimetaja:
Sigrid Lauring              slauring(ät)edu.lvrkk.ee

Dokumendid, eeskirjad