VÕTA 2018-12-17T12:38:58+00:00

VÕTA

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine tähendab seda, et haridust omandades on võimalik kasutada oma varasemaid õpinguid (näiteks eelnevalt tasemehariduses omandatud või täienduskoolituse käigus õpitut) või töökogemusest õpitut õppekava täitmisel.

VÕTA võimaldab:

  • muuta varasemalt omandatud teadmised ja oskused nähtavaks,
  • vältida juba omandatu uuesti õppimist ja liigset kordamist,
  • õpingud kiiremini läbida,
  • oma karjääri ja õpinguid teadlikumalt planeerida.

VÕTA taotlust saab esitada ÕIS keskkonnas:

  • sügissemestril kuni 30. novembrini;
  • kevadsemestril kuni 31. märtsini.

VÕTA taotluste menetlemise tasud (arve saate pärast taotluse koostamist ja esitamist):

  • varasemate õpingute arvestamisel taotluse maht alla 10 EAP/EKAP – 10 eurot;
  • varasemate õpingute arvestamisel taotluse maht alates 10 EAP/EKAP – 15 eurot;
  • töökogemuse arvestamisel – 15 eurot.

Korrad ja vormid

Lisainfo

VÕTA nõustamine

Pille Koit
õppetooli sekretär
VÕTA nõustaja
Kabinet: A108
☏ 329 5962
✍ pille.koit(ät)lvrkk.ee