/, Vilistlased/Parim arvestusalane uurimistöö

Parim arvestusalane uurimistöö

Arvestusalaste uurimistööde vabariiklikul konkursil, mida korraldavad Rahandusministeerium, Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühing, sai parima bakalaureusetöö auhinna  meie üliõpilane Elli Soosaar.  Tema lõputöö käsitles masintöödeldavate arvete kasutuselevõttu kaubandusettevõttes. Töö juhendajaks oli õppejõud Diana Tandru.

Parima finantsarvestust käsitleva uurimistöö eriauhinna võitis meie külalisõppejõud Kaidi Kallaste doktoritööga kutsekvalifikatsiooni omistamise praktikast ja raamatupidamise kui kutseala arengust Eestis.

Õnnitleme võitjaid ja soovime erialaseid kordaminekuid edaspidiseks!


Foto: Eesti Raamatupidajate Kogu

2018-10-30T11:15:53+00:00