/, Uudised, Vilistlased/Rahvusvahelise nädala kokkuvõte

Rahvusvahelisel nädalal räägiti autismist, multikultuursest sotsiaaltööst ning maailma majandusest

11.-15. märtsini 2019 toimunud rahvusvahelisel nädalal oli Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis taas võimalus kuulata partnerkõrgkoolide õppejõudude kõrgetasemelisi loenguid ning osaleda mitmetes rühmatöödes ja töötubades. Nii inglise kui vene keeles toimunud loengutes ja töötubades oli fookuses peamiselt multikultuurne sotsiaaltöö mitmekeelsete laste ja noortega ning sotsiaaltöötaja roll erinevate probleemidega klientide toetamisel ja abistamisel.

Turu rakenduskõrgkooli õppejõud ja doktorant Outi Arvola keskendus oma loengus mitmekultuuriliste perede laste ja noorte mitmekülgse toetamise vajadusele. Tuginedes uuringutele ja statistikale tõi Arvola välja nii sarnasusi kui ka erinevusi Soome ja muu kultuuritaustaga laste ning noorte sotsiaalsetes oskustes ja alushariduslikus kasvatuses. Ta rõhutas, et on oluline õpetada erineva kultuuritaustaga lapsi ja noori mõistma põhikultuuri taustsüsteemi ning toetada nende keeleõpet. Nii luuakse immigrantidest lastele sobivad eeldused kohaneda sujuvalt uues ühiskonnas. Sallivus, tolerants teiste kultuuride suhtes ning töö immigrantidega on ka Eesti ühiskonnas üha aktuaalsem teema, mistõttu kuluvad naaberriikidest saadud teadmised ja kogemused marjaks ära.

Makedoonia Ss. Cyril and Methodius Ülikooli professor doktor Vladimir Trajkovski andis loengutes põhjaliku ülevaate autismispektri häiretest ning sotsiaaltöötajate rollist autismispektri häirega kliendi abistamisel. Autismispektri häireid diagnoositakse lastel ja noortel üha sagedamini, samas ei ole häire tekkepõhjused üheselt tuvastatavad. Tegemist oli professori esmakordse autismiteemalise loenguga sotsiaaltöötajatele.

Jana Vyborna-Turuneni juhendamisel said huvilised osaleda kolmes loovteraapiate töötoas ning katsetada „omal nahal“ enda tunnete ja sisemise minaga ühenduse leidmist erinevate kunstiteraapiavormide kaudu. Töötoad olid populaarsed nii üliõpilaste kui (külalis)õppejõudude hulgas. Eneseväljenduseks kasutati paberit, värvipliiatsit, akrüülvärve ning fantaasiameelt.

Lektor Kristine Vitolina Läti P.Stradinsi Meditsiini Kõrgkoolist keskendus oma loengus emotsionaalsele intelligentsusele kui ühele olulisimale sotsiaaltöötaja isiksuse omadusele, kirjeldades emotsionaalse intelligentsuse kasutamise võimalusi igapäevatöös klientidega.

Mohamad Mansour (PhD) Duisburg-Esseni Ülikooli Mercatori Majanduskoolist andis loengus ülevaate rahvusvahelise majanduse toimimise seaduspärasustest.

Bulgaaria Varna Majandusülikooli õppejõud Anita Atanassova (PhD) tutvustas õppimisvõimalusi partnerkõrgkoolis. Kõrgkoolide vahelise rahvusvahelise koostöö jätkamise võimalused olid nädala raames ka laiemalt arutlusel. Ettevalmistamisel on koostööleping Makedoonia Ss. Cyril and Methodius Ülikooliga ning külalisloengud Varna Majandusülikoolis.


Lisaks külalisõppejõududele Soomest, Saksamaalt, Makedooniast, Lätist ja Bulgaariast osalesid rahvusvahelisel nädalal ka üliõpilased Türgi ning Soome kõrgkoolidest.

Täname kõiki külalisõppejõude huvitavate, harivate loengute ning meeliarendavate  töötubade eest. Täname kõiki külalisüliõpilasi meeleolukate ja rikastavate kohtumiste eest.

Rohkem teavet autismi teema kohta leiab Facebooki teemalehelt Autism Macedonia ning teadusuudiseid saab jälgida Facebooki teemalehelt Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities ja Macedonian Scientific Society Autism.

Kokkuvõtte rahvusvahelisest nädalast koostas

KAIE KRANICH
korraldustoimkonna liige
kaie.kranich@lvrkk.ee
3295973

2019-03-27T08:13:44+00:00