/, Uudised, Vilistlased/Rakveres toimus Ettevõtlike Naiste Mess

02. detsembril toimus LVRKK täiendus- ja ümberõppekeskuses Ettevõtlike Naiste Mess

mess

 

Messi idee oli julgustada ettevõtlikke naisi ettevõtlusega alustama. Ettevõtlike naiste messi korraldasid koostöös Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, MTÜ ETNA Eestimaal ja Lääne-Viru Arenduskeskus.

Päev algas seminariga, kus osalejaid oli ligi sada ning avasõnad lausus maavanem Marko Torm. Oma kogemust jagasid ettevõtlusega alustanud naisettevõtjad. Riigikogu liige Urve Tiidus soovitas usaldada oma sisetunnet ja jagas arvamust, et paremini tullakse toime sellega, mida osatakse. Steve Jobsi tsiteerides kandis sõnavõtt mõtet: “Elage oma elu, ärge laske teiste arvamusel oma sisetunnet “uputada”.

Riigikogu maaelukomisjoni liige Siret Kotka jagas seminaril osalenutega oma edulugu, kasvamist lihtsast maaperest pärit tüdrukust Riigikogu liikmeks. Ta tõdes, et Riigikogu maaelukomisjonis ei ole kordagi arutatud maal elavate naiste teemat. Siret Kotka pakkus välja MTÜ ETNAle tulla ettepanekutega maaelukomisjoni ette teemal, mida riik saaks teha ja kuidas julgustada maal elavaid naisi alustama ettevõtlusega.

Oma ettevõtte edulugusid jagasid Reena Curphey Oruveski talust, Aire Kronberg Sushi Tiger’ist, Kaja Hallik Pätsi Sahvrist ja kirjastaja Inga Raitar.

Reena tuli kümme aastat tagas Inglismaalt Oruveski tallu. Maal elades, tekkis Reenal vajadus iseendale töökoht luua. Ta tõi esile, et ka pereettevõttes on oluline meeskonnatöö. Samuti jagas ta praktilist nõu, kuidas oma tooteid turustada. Oruveski talu meeskond avas aasta tagasi internetipoe, mis avas võimaluse turustada oma tooteid üle maailma. Sõnumina jäi Reena jutust kõlama, et vaja on kannatust. Midagi ei juhtu üleöö. Tuleb endasse uskuda ja oma ideedele kindlaks jääda. Hirmu tunda pole vaja, sest kui oskustest puuda jääb, siis on abiks koolitused, tugigrupid ja internet.

Aire alustas viis aastat tagasi „hullu mõttega“, teha Rakveresse sushi baar. Ta teeb kõike ise: valmistab toitu, teeb raamatupidamist, korraldab sushi ja hotpot’i koolitusi. Ettevõtluse kõrvalt jääb Airel aega ka kahe lapse kasvatamiseks.

Kaja jutust jäi kõlama, et hoida tuleb nii oma meeskonda kui ka ettevõtjat ennast. Oluline on kanda hoolt selle eest, et „tass oleks täis“. Inga jagas naistele soovitusi, kuidas küsida raha. Tootele pandud hinnalipik ei kajasta toote valmimistamisel panustatu tegelikku väärtust. „Raha nagu pole enam väärtuse mõõt, rahast tuleks mõelda kui kasulikkuse kõrvalproduktist. Igaüks teeb midagi, mis on kellelegi kasulik,“ selgitas Inga.

Seminarijärgselt olid  uksed avatud kõigile huvilistele. Tutvuti pakutavate teenuste ja toodetega. Kõik külastajad said osta kohalike naisettevõtjate poolt loodud tooteid. Soovi korral sai ostetud kauba kohe ka kingitusteks pakkida. Oma toodetega olid messil käsitöö valmistajad, maiustuste jm. toidutootjad, ilutoodete valmistajad ja paljud teised erinevate alade naisettevõtjad.

Messi raames toimusid ka töötoad. Praktilistes töötubades sai messikülastaja valmistada jõuluks kauni jõulutähe, õppida valmistama lihtsaid suhkrust tordikaunistusi ning oma kätega kokku segada looduslikest vahenditest huule- ja kätevõiet. Avatud oli töötuba „Praktikult praktikule“, kus jagasid kogemusi Tamsalus ja Järvamaal tegutsevate naisettevõtluse teabekeskuste eestvedajad Elle Allik ja Silva Anspal. Lääne-Viru Arenduskeskusest Epp Orgmets jagas infot EASi toetusvõimalustest. Võlanõustaja Evi Torm andis nõu, kuidas tegutseda olukorras, kui kohustused kasvavad üle pea. Õigusabi osutas LVRKK õppejõud Laivi Annus-Anijärv ja kogu töötuba hoidis toimimas Sirje Vällmann MTÜst ETNA Eestimaal. Töötoas tuli jutuks ka Rakveresse loodava Rak Net’i (naisettevõtluse teabekeskuse) edasine sisu ja tegevused.

Messi raames oli korraldatud lastehoid ja toitlustus, mille eest tänu  Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö üliõpilastele ja töötajatele. Tänud kõigile, kes ürituse kordaminekule kaasa aitasid. Kohvilaua katmise eest tänud Pätsi Sahvrile.

2018-06-11T17:13:18+00:00