/Sisseastujale
Sisseastujale 2018-06-13T08:05:13+00:00

Miks valida Lääne-Viru Rakenduskõrgkool?

Praktilised erialad

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool pakub võimalust omandada praktiline eriala majandus- või sotsiaaltöövaldkonnas. Uuendame õppekavasid pidevalt vastavalt majanduskeskkonna ning tööturuvajaduste muutustele. Kaasame õppekavade arendusse tööandjaid ja teisi koostööpartnereid. Töökeskkonnas sooritatud praktika moodustab väga olulise osa õppekavast.

Paindlik õppekorraldus

Õppekorraldus on paindlik ja õppijakeskne – hea võimalus omandada uusi teadmisi ja oskusi töötamist katkestamata. Õppida saab tsükliõppes ja päevaõppes. Tsükliõppe õppesessioonid toimuvad 6 – 7 korda õppeaasta jooksul esmaspäevast reedeni.

Unikaalne õpikeskkond

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool on ainus kõrgkool Eestis, mis paikneb mõisakompleksis. Mõisakompleks on aegade jooksul kujunenud unikaalseks ja kaasaegseks õpikeskkonnaks kauni looduse rüpes.

Õppekoormused

Täiskoormusega õpe – õppekoormus, milles üliõpilane täidab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt vähemalt 75%.

Osakoormusega õpe – õppekoormus, milles üliõpilane täidab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt 50% kuni 75%.