Sisseastujale

/Sisseastujale

Miks valida Lääne-Viru Rakenduskõrgkool?

Praktilised erialad

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool pakub võimalust omandada praktiline eriala majandus- või sotsiaaltöövaldkonnas. Kõrgkoolil on pikaajalised traditsioonid majanduserialade ja sotsiaaltöö õpetamisel. Õppetööd viivad läbi kompetentsed praktikutest õppejõud. Töökeskkonnas sooritatud praktika moodustab väga olulise osa õppekavast.

Paindlik õppekorraldus

Õppekorraldus on paindlik ja õppijakeskne – hea võimalus omandada uusi teadmisi ja oskusi töötamist katkestamata. Õppida saab tsükliõppes, päevaõppes ja töökohapõhises õppes.

Unikaalne õpikeskkond

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool on ainus kõrgkool Eestis, mis paikneb mõisakompleksis. Mõisakompleks on aegade jooksul kujunenud unikaalseks ja kaasaegseks õpikeskkonnaks, mida ümbritseb kaunis loodus.

Info sisseastujale ja dokumentide vastuvõtt Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis

Õppekoormused

Täiskoormusega õpe – õppekoormus, milles üliõpilane täidab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt vähemalt 75%.

Osakoormusega õpe – õppekoormus, milles üliõpilane täidab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt 50% kuni 75%.

Mida teha sisseastumiseks?

  1. Tutvu vastuvõtukorraga ja õppekavadega.
  2. Esita avaldus vastuvõtuperioodil vastuvõtuinfosüsteemis SAIS.