/Sisseastujale
Sisseastujale 2019-06-19T09:59:14+00:00

Miks valida Lääne-Viru Rakenduskõrgkool?

Praktilised erialad

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool pakub võimalust omandada praktiline eriala majandus- või sotsiaaltöövaldkonnas. Uuendame õppekavasid pidevalt vastavalt majanduskeskkonna ning tööturuvajaduste muutustele. Kaasame õppekavade arendusse tööandjaid ja teisi koostööpartnereid. Töökeskkonnas sooritatud praktika moodustab väga olulise osa õppekavast.

Paindlik õppekorraldus

Õppekorraldus on paindlik ja õppijakeskne – hea võimalus omandada uusi teadmisi ja oskusi töötamist katkestamata. Õppida saab tsükliõppes ja päevaõppes. Tsükliõppe õppesessioonid toimuvad 6 – 7 korda õppeaasta jooksul esmaspäevast reedeni.

Unikaalne õpikeskkond

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool on ainus kõrgkool Eestis, mis paikneb mõisakompleksis. Mõisakompleks on aegade jooksul kujunenud unikaalseks ja kaasaegseks õpikeskkonnaks kauni looduse rüpes.

Õppekoormused

Täiskoormusega õpe – õppekoormus, milles üliõpilane täidab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt vähemalt 75%.

Osakoormusega õpe – õppekoormus, milles üliõpilane täidab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt 50% kuni 75%.

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli ühinemine

Vabariigi Valitsuse 5. aprilli 2019. a korraldusest nr 95 tulenevalt ühineb 2019/2020. õppeaastal Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Ühendatud õppeasutus alustab tööd tänavu 1. septembril ning tegutseb edaspidi nii Tallinnas kui ka Lääne-Virumaal Mõdrikul. Jätkub õpe nii ärinduse ja halduse kui ka sotsiaalteenuste õppekavagrupi õppekavadel, millele edaspidi lisanduvad tehnikaalade õppekavad.

2019. aastal sisse astunud tudengid lõpetavad valitud erialal Tallinna Tehnikakõrgkooli bakalaureuse diplomiga.