Juhiabi 2018-11-20T09:20:14+00:00

Juhiabi

  • rakenduskõrgharidus
  • päevaõpe, tsükliõpe
  • 180 EAP
  • 3 aastat

Õppekava

Juhiabid on mitmekülgsed ning omavad juhtimis-, ettevõtlus-, personalitöö- ja raamatupidamisalaseid vilumusi. Juhiabi eriala saad õppida vaid Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ning lõpetajad on oodatud tööle nii era- kui avalikus sektoris administratsiooni assistendina, asjaajamise juhtivspetsialistina, büroo juhatajana, juhataja abina, dokumendihaldajana, juhiabina, kantseleijuhatajana, referendina jne. Palk jääb vahemikku 600-1500 eurot.

2006-2008 osalesime projektis EURASMENT, mille raames töötasime välja ühtse Euroopa ametialase profiil juhiabidele ning loodi head koostöösidemed partneritega Prantsusmaalt, Kreekast, Saksamaalt, Suurbritanniast, Portugalist, Rumeeniast, Itaaliast ning Poolast, mis tagab üliõpilastele võimaluse õppida või sooritada praktika partnerriikides. Eriti populaarne on juhiabi eriala üliõpilaste seas Prantsusmaa, kus üliõpilased käivad praktikal (Pariis, Lõuna-Prantsusmaa).

Kui oled oma valiku teinud, siis toimi nii:

  • tutvu vastuvõtukorraga;
  • vaata, millal toimub vastuvõtt valitud erialale;
  • esita avaldus internetis või koolis kohapeal.
Esita avaldus internetis
Esita avaldus koolis

Tiia Murulaid
juhiabi valdkonna juhtiv lektor
✍ tiia(ät)lvrkk.ee

Vastuvõtukomisjon
☏ 329 5956, 5348 7075
✍ vastuvott(ät)lvrkk.ee