//Majandusarvestus (raamatupidamine)
Majandusarvestus (raamatupidamine) 2019-03-13T09:11:18+00:00

Majandusarvestus (raamatupidamine)

  • rakenduskõrgharidus
  • päevaõpe, tsükliõpe
  • 180 EAP
  • 3 aastat

Õppekava

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli eeliseks on väga pikaaegsed kogemused raamatupidamise hariduse andmisel aastast 1957. Meil on pikaaegse ja praktilise kogemusega erialaõppejõud ning kaasaegsed IT võimalused mitmekülgsete erialaoskuste omandamiseks.

Majandusarvestuse õppekava põhineb vanemraamatupidaja, tase 6 kutsestandardil. Õppekava eesmärk on luua võimalused vajalike üld- ja erialaste kompetentside kujunemiseks, mis võimaldavad töötada majandusarvestuse spetsialistina.

Majandusarvestuse õppekava põhimooduliteks on finantsarvestus, maksuarvestus ning juhtimisarvestus. Lisaks tuleb sooritada ettevõttepraktika mahus 36 EAP, mis toetab koolis omandatud teadmiste ja oskuste praktilist rakendamist. Vahetusüliõpilasena on võimalik ERASMUS programmi raames õppida partnerkõrgkoolis Portugalis või sooritada praktikat mõnes välisriigis.

Rakenduskõrgharidusega raamatupidaja võib töötada suurettevõtte raamatupidamisosakonnas järgmistel ametikohtadel: raamatupidaja, vanemraamatupidaja, pearaamatupidaja, finantsspetsialist. Majandusarvestuse õppekava läbides on lõpetanul valmisolek osutada iseseisvalt raamatupidamisteenust väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Edasiõppimisvõimalus on Eesti Maaülikoolis, Tallinna Tehnikaülikooli või  Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppes.

Kui oled oma valiku teinud, siis toimi nii:

  • tutvu vastuvõtukorraga;
  • vaata, millal toimub vastuvõtt valitud erialale;
  • esita avaldus internetis või koolis kohapeal.
Esita avaldus internetis
Esita avaldus koolis

Virve Transtok
õppetooli juhataja
✍ virve.transtok(ät)lvrkk.ee

Vastuvõtukomisjon
☏ 329 5956, 5348 7075
✍ vastuvott(ät)lvrkk.ee