//IT spetsialist (MISK)
IT spetsialist (MISK) 2018-06-21T07:02:14+00:00

Majandusinfosüsteemide korraldamine

  • rakenduskõrgharidus
  • päevaõpe, tsükliõpe
  • 180 EAP
  • 3 aastat

Õppekava

Õppekava läbinud spetsialist on saanud teadmised ja oskused äriprotsesse toetava infosüsteemi korraldamiseks. Eriala lõpetanu võib töötada nii avalik-õiguslikus kui erasektoris, pakkudes ettevõttele sobivaid IT-lahendusi protsesside kaasajastamiseks. Omandatud oskused sobivad töötamiseks suurema ettevõtte IT meeskonnas või väike- ja keskmise suurusega ettevõttes iseseisva IT spetsialistina. Õppekavas on seotud kaks olulist ettevõtlusvaldkonda – majandus ja IT.

Eriala eeldab analüütilist ja loovat mõtlemist, matemaatilist võimekust, koostöö- ja otsustusvõimet, vastutustunnet, stressitaluvust, õppimisvalmidust ja sallivust.

Õpetamiseks on kõrgkoolil kasutada kaasaegne tarkvaraarenduse ja digilahenduste õppelabor.

Alates 1.05.2017 pakub Eesti Töötukassa tasemeõppes osalemise toetust. Toetust saavad taotleda kõik, kes vastavad töötukassa esitatud tingimustele ja kandideerivad majandusinfosüsteemide korraldamise erialale Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis. Täpsema info leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Kui oled oma valiku teinud, siis toimi nii:

  • tutvu vastuvõtukorraga;
  • vaata, millal toimub vastuvõtt valitud erialale;
  • esita avaldus internetis või koolis kohapeal.
Esita avaldus internetis
Esita avaldus koolis

Heli Freienthal
IT valdkonna juhtiv lektor
✍ heli(ät)lvrkk.ee

Vastuvõtukomisjon
☏ 329 5956, 5348 7075
✍ vastuvott(ät)lvrkk.ee