//Vastuvõtt 2019-2020. õppeaastaks
Vastuvõtt 2019-2020. õppeaastaks 2019-02-26T11:32:27+00:00

Vastuvõtt 2019-2020. õppeaastaks rakenduskõrgharidusõppesse

Vastuvõtt toimub ärijuhtimise, kaubandusökonoomika, majandusarvestuse, teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise ning sotsiaaltöö erialale.

Avaldusi koos vajalike dokumentidega saab esitada vastuvõtuperioodil elektroonselt Sisseastumise Infosüsteemis www.sais.ee  või tuua tööpäeviti kella 8.30 – 16.00 aadressile Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa. SAIS keskkonda sisselogimiseks on vajalik ID kaart paroolidega.

  1. Päevaõpe 01.-21.07.2019
  2. Tsükliõpe 01.-28.07.2019

Kõrgkooli astumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

  • vormikohane avaldus (sisseastumine infosüsteemis SAIS või täidetakse kohapeal)
  • keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (originaal ja koopia)
  • isikut tõendav dokument (ID kaart või pass)
  • nimemuutust tõendav dokument (nimemuutuse korral) (originaal ja koopia)
  • eesti keele B2 taset tõendav dokument (kui ei ole omandanud keskharidust eesti keeles)

Vastuvõtutingimused 2019-2020. õppeaastaks

Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lähtuvalt keskharidust tõendava dokumendi keskmisest hindest ja vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktidest. Kokku on võimalik saada 40 punkti.

Keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne korrutatakse 4-ga. 20 punkti
Vastuvõtukatse
Vastuvõtukatse koosneb kirjalikust osast ja vestlusest (kirjalik osa eelneb vestlusele). Katsega hinnatakse kandidaadi väljendus- ja suhtlemisoskust, õpimotivatsiooni, eriala tundmist ja kutsealast valmisolekut. 20 punkti

Vastuvõtukatsed toimuvad:

Majandusarvestuse erialal 01.08.19 ja 02.08.19
Kaubandusökonoomika erialal 01.08.19
Sotsiaaltöö erialal 01.08.19 ja 02.08.19
Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise erialal 02.08.19
Ärijuhtimise erialal 01.08.19

Vastuvõtukatsele registreerumine toimub automaatselt koos avalduse esitamisega SAIS keskkonnas peale avalduse kinnitamist.

Kahele erialale kandideerides eeldame valmisolekut osaleda mõlema eriala vestlusel.

Info vastuvõtu kohta:
☏ 329 5956, 5348 7075
✍ vastuvott(ät)lvrkk.ee