//Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine
Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine 2019-03-15T12:10:09+00:00

Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine

  • rakenduskõrgharidus
  • päevaõpe, tsükliõpe
  • 180 EAP
  • 3 aastat

Õppekava

Alates 2019/2020. õa alustame Eestis unikaalse õppekava Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine rakendamisega, milles on kaks peaeriala Juhiabi töö ja Infosüsteemide korraldamine.

Õppekava läbides omandatakse töömaailmale vajalikud majandusteadmised, infosüsteemide kasutamis- ja suhtlemisoskused ning kõrgel tasemel IKT –oskused, mida on võimalik rakendada töötades juhiabina, juhtkonna assistendina, büroojuhina, dokumendihalduse juhtivspetsialistina või äriprotsesse toetava infosüsteemide haldamise ja arendamisega seotud ametikohtadel.

Põhiõpingute raames (63 EAP) saavad üliõpilased ühisosana süsteemse ülevaate infojuhtimise ning majanduse teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest. Lisaks saab erinevatest moodulitest valida valikaineid (18 EAP).

Juhiabi erialaõpingute Teabehalduse korraldamise moodulis (48 EAP) omandatakse teadmised ja oskused organisatsiooni tegevuse käigus tekkiva teabe haldamisest, jagamisest ja vahetamisest erinevates infosüsteemides ja andmekogudes ning Juhiabi töö moodulis (33 EAP) õpitakse lisaks infotehnoloogia kasutamisele personalitöö korraldamist, juhtimist, arendatakse koostöö- ja suhtlemisoskusi ning info leidmise ja analüüsi oskust.

Infosüsteemide korraldamise erialaõpingud jagunevad Organisatsiooni infosüsteemide korraldamise mooduliks (36 EAP), kus omandatakse teadmised ja oskused organisatsioonide IKT-lahenduste tellimiseks ja arendamiseks ning Arvutivõrgu riist- ja tarkvaralahenduste mooduliks (45 EAP), kus saadakse teadmised ja oskused organisatsioonide digitaristu ülalhoiuks.

Õppekava kuulub riiklikult eelisarendatavate valdkondade õppekavade nimekirja ja seeläbi on osadel üliõpilastel võimalik taotleda riiklikku tasemeõppe toetust.

Pärast lõpetamist on võimalik jätkata õpinguid magistriõppes.

Kui oled oma valiku teinud, siis toimi nii:

  • tutvu vastuvõtukorraga;
  • vaata, millal toimub vastuvõtt valitud erialale;
  • esita avaldus internetis või koolis kohapeal.
Esita avaldus internetis
Esita avaldus koolis

Vastuvõtukomisjon
☏ 329 5956, 5348 7075
✍ vastuvott(ät)lvrkk.ee