//Sotsiaaltöö üliõpilased rahvusvahelisel nädalal Soomes

Sotsiaaltöö üliõpilased rahvusvahelisel nädalal Soomes

Soomes, Hämeenlinnas toimus 20. – 24. veebruarini rahvusvaheline sotsiaaltööteemaline nädal „Wellbeing International Week“. Korraldajaks oli mitmendat aastat järjest Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli partnerkool Hämeen Ammattikorkeakoulu  (HAMK). Nädal algas konverentsiga, kus tutvustati Soome sotsiaalsüsteemi. Esinesid nii soome lektorid kui ka välisõppejõud. Sissejuhatava päeva lõpus rääkis oma kogemusest tudeng, kes viibis välispraktikal Nepalis.

Rahvusvahelisel nädalal osalesid õppejõud ja tudengid Soomest, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Hollandist, Taanist, Šotimaalt ja Eestist. Kõikide riikide õppejõud korraldasid nädala raames töötubasid. Meie kõrgkoolist olid kohal kolmanda kursuse sotsiaaltöö tudengid Anu Tooming ja Oliver Olesk. Nende vastutavaks osaks oli ühe töötoa läbiviimine teemal „Social work and media“. Järgnevalt jagavadki nad oma kogemust.

anu

“Meie töötoas osales kokku seitse tudengit. Ootasime noort gruppi, kuid tulid vanemad ja elukogenumad tudengid. Töötuba ette valmistades mõtlesime sellele, et tegevus oleks võimalikult mitmekülgne ja huvitav osalejatele. Seega panime rõhku erinevatele grupitöödele ja rollimängudele, põhiline oli see, et inimesed räägiksid ja arutleksid.

20170222_133500

Töötuba oli jagatud kolmele päevale ja kestis iga päev kolm tundi. Esimesel päeval rääkisime sotsiaaltööst ja meediast üldisemalt, arutlesime selle üle, kuidas meedia sotsiaaltööd kajastab ja milline on sotsiaaltöötaja roll meediaga suhtlemisel. Teisel päeval rääkisime sellest, kuidas sotsiaaltöötaja peaks meediaga suhtlema ning korraldasime ka rollimängu, kus andsime osalejatele kätte erinevad juhtumid ning sotsiaaltöötajate rollis olevad osalejad pidid uudistereporteritega suhtlema ja juhtumite kohta infot jagama. Töötoa kolmandal päeval rääkisime sotsiaaltöö ja sotsiaalmeedia kokkupuutest.

20170222_133513

Kokkuvõttes läks kõik väga hästi. Saime töötoa korraldamise ja juhtimise kogemuse. Meie töötoas osalejad olid väga aktiivsed ja tagasiside, mis nad meile andsid, oli väga hea.
Kui teilegi pakutakse võimalust osaleda samalaadsetes projektides, siis haarake võimalusest igal juhul kinni, sest see  arendab keeleoskust, annab uusi teadmisi ja avardab silmaringi, annab võimaluse kohtuda uute ja huvitavate inimestega.”

oliver

Kogemusi rahvusvahelisest nädalast Soomes jagasid
Anu Tooming ja Oliver Olesk

2018-06-11T17:13:18+00:00