//Sotsiaaltöötajate delegatsioon Jurmalast külastas sotsiaalasutusi

Sotsiaaltöötajate delegatsioon Jurmalast külastas sotsiaalasutusi

2. ja 3. juunil külastas Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli Jurmala sotsiaaltöötajate 26-liikmeline delegatsioon sooviga tutvuda Rakvere linna sotsiaalala korraldusega. Delegatsiooni juht oli pr Iveta Gāliņa.

Meie kõrgkoolil on sõprussuhted Jurmala meditsiinikolledžiga, kellega ERASMUS programmi raames toimib õppijate ja õppejõudude mobiilsus, siis oli aeg vastu võtta külalisi praktikabaasidest, kellega teeme koostööd. Külastuskohad olid kokku lepitud vastavalt külaliste huvivaldkonnale. Reedel oli esimene visiit Rakvere Sotsiaalkeskusesse. Kõige rohkem pakkus huvi koduhoolduse korraldus, teenuse sisu ja ressursid. Eakate päevakeskuse lai teenuste ampluaa ja sotsiaalmaja tutvustus pälvisid erinevaid küsimusi. Erilist huvi pakkus turvalisuse tagamise probleem ja töötajate töökoormus. Pidevalt käis võrdlus, kuidas Eestis ja Lätis on vastavad teenused korraldatud.

Edasi sõitsime Rakvere Lille Kodusse, kus kohtusime erivajadustega inimeste ning nende juhendajatega. Tutvusime seal erinevate töövaldkondadega igapäevaelu õpetamisest kaitstud töö keskuseni. Külalised vaimustusid hoolealuste tehtud käsitööst, mida ka kaasa osteti. Väga hea meel oli selle üle, kui selgus, et Lille Kodu personal planeerib augustiks Jurmalasse ekskursiooni, aga nüüd muutub tulevane käik õppeekskursiooniks, sest vahetati kontakte ja sõlmiti sõprusealge. Sotsiaaltöötajate elektriauto Elmo tekitas elevust, sest lätlastel sellist transpordivõimalust ei ole. Külalised huvitusid varjupaigateenusest, seega viis meie tee edasi kodutute varjupaika ning samas saime käia ka sotsiaalmajas sees. Sedastasime, et erinevate võimete, saatuse, elutee ja juhtumite kirjusus on kõigil inimestel sarnane ja igal ühel on õigus elada päikese all ning just haavatavad inimesed vajavad erilist hoolt tugevate ja tervete poolt. Lätis on tugev tegija Punane Rist, mis Eestis nii laialt tuntud pole. Täname Mairi Etverki, Pille Ilvest ja Lima Pärnastet sotsiaalkeskusest, Riina Kinku Lille Kodust ja varjupaiga töötajaid.

Laupäeval külastati Uhtna eakate hooldekodu. Täname vastuvõtu eest hooldekodu juhatajat Marina Landbergi. Mälestuseks jäeti Jurmala hoolekandeasutuste klientide valmistatud näputööd.

Mõlemal päeval toimus dialoog vene keeles. Vestluses tuli kasutada erialatermineid ja see oli ka asutuste töötajatele väljakutse. Täname Läti partnereid meeldiva kootöö eest. Lätlaste poolt vastu küllakutse tõestab, et kontaktid võivad jätkuda.

Meeli Männamäe
sotsiaaltöö õppetooli juhataja

Uhtna

Külas Uhtna eakate hooldekodus

Sõlmiti sõprussidemeid Lilla Kodus

Sõlmiti sõprussidemeid Rakvere Lille Kodus

Läti delegatsiooni juht pr Iveta Gāliņa

Läti delegatsiooni juht pr Iveta Gāliņa

2018-06-11T17:13:18+00:00