Koolitused 2019-06-27T06:36:12+00:00

Maive Türkel
k
oolituskoordinaator
koolitus(ät)lvrkk.ee
☏ 322 3566, 53 478 449

TASULISED KOOLITUSED
NB! Koolitused toimuvad grupi täitumisel.

Juhtimine ja haldus

Koolituse nimetus Algus Lõpp Maht
Lepingute praktiline koostamine september 2019 oktoober 2019 40 tundi
Ettevõtluskoolitus 21 august 2019 25 oktoober 2019 160 tundi
Äriplaani koostamise individuaalne nõustamine ja toetamine september 2019 oktoober 2019 36 tundi
Juhatuse liikme õigusliku seisundi erisused oktoober 2019 oktoober 2019 6 tundi
Tarbijaõiguslikud aspektid kaubandustegevuses september 2019 september 2019 12 tundi

Hulgi- ja jaekaubandus

Koolituse nimetus Algus Lõpp Maht
Klienditeenindus ja kaasaegsed müügitehnoloogiad september 2019 oktoober 2019 114 tundi
Efektiivne müügitöö korraldamine ja dokumentatsioon august 2019 september 2019 40 tundi
Kaupade väljapanek september 2019 september 2019 16 tundi
Müügiesindaja august 2019 november 2019 200 tundi
Klienditeenindajate kutseoskuste arendamine oktoober 2019 november 2019 56 tundi
Kaasaegsed müügitehnoloogiad kliendikesksel teenindamisel september 2019 oktoober 2019 120 tundi

Arvutikasutus

Koolituse nimetus Algus Lõpp Maht
Internetiturunduse võimalused väikeettevõtjale oktoober 2019 oktoober 2019 24 tundi
Word ja Excel edasijõudnutele november 2019 detsember 2019 40 tundi
Arvuti algõpe september 2019 oktoober 2019 40 tundi
Tekstitöötluse algkursus september 2019 oktoober 2019 40 tundi
Tabelarvutuse algkursus september 2019 september 2019 30 tundi
Tabelarvutus edasijõudnutele november 2019 november 2019 20 tundi
Kontoritöö arvutil oktoober 2019 november 2019 36 tundi
Компьютер для начинающих: редактирование текста и интернет (Arvuti ja interneti kasutamine, tekstitöötluse ABC) vene keeles oktoober 2019 oktoober 2019 26 tundi
Töö- ja palgaarvestus Excelis november 2019 detsember 2019 40 tundi
Sotsiaalmeedia turundus august 2019 august 2019 12 tundi
Andmetöötlus Excelis september 2019 september 2019 24 tundi
Kontoritarkvara kasutamise täiendõpe 24 tundi
Arvuti ja nutiseadmete kasutamise koolitus algajatele august 2019 september 2019 60 tundi

Majandusarvestus

Koolituse nimetus Algus Lõpp Maht
Ettevalmistus vanemraamatupidaja tase 6 kutseeksamis 20.09.2019 14.11.2019 80 tundi
Majandusarvestus abiks väikeettevõtja arvepidamisele ja aruandlusele 02.09.2019 23.09.2019 40 tundi
FIE tuludeklaratsiooni koostamine (koolitus ja praktiline nõustamine) september 2019 oktoober 2019 20 tundi
Raamatupidaja tase 5 kutseeksamiks ettevalmistumine september 2019 november 2019 40 tundi
Raamatupidamine Excelis august 2019 september 2019 40 tundi
FIE raamatupidamine algajale august 2019 september 2019 16 tundi
Raamatupidaja täienduskoolitus ja raamatupidamisprogrammide kasutamine september 2019 20.12.2019 140 tundi

Administratiivtöö

Koolituse nimetus Algus Lõpp Maht
Personalijuhtimise e-kursus 25.09.2019 13.11..2019 80 tundi
Väikeettevõtte administratiivtöö oktoober 2019 november 2019 40 tundi
Personalitöö täienduskoolitus oktoober 2019 detsember 2019 96 tundi
Personalitöö ja dokumentatsioon august 2019 oktoober 2019 120 tundi

Sotsiaaltöö

Koolituse nimetus Algus Lõpp Maht
Psüühikahäirega eaka abistamine ja hooldus 27.08.2019 16.09.2019 32 tundi
Ergonoomiline hooldustöö september 2019 oktoober 2019 40 tundi
Hooldustöö alused 19.09.2019 31.10.2019 52 tundi
Surm, lein ja kriisitöö oktoober 2019 november 2019 40 tundi
Hooldustöötaja koolitus 27.08.2019 12.12.2019 240 tundi
Praktiline hooldus ja ravimiõpetus oktoober 2019 detsember 2019 40 tundi
Ettevalmistus hooldustöötaja kutseeksamiks 16. juuli 2019 01. oktoober 2019 80 tundi

Üldoskused

Koolituse nimetus Algus Lõpp Maht
Tööalane vene keel (tase A1; A2) august 2019 november 2019 80 tundi
Tööalane inglise keele individuaalõpe B1;B2 august 2019 november 2019 80 tundi
Inglise keele individuaalõpe algajatele august 2019 november 2019 80 tundi
Soome keel (tööalane suhtluskeel algajatele) august 2019 november 2019 80 tundi
Psühhosotsiaalsed riskid töökohal oktoober 2019 november 2019 16 tundi
Eesti keel inglise keele baasil august 2019 november 2019 60 tundi
 Tööalane eesti keel vene keele baasil(A1;A2) august 2019 november 2019 80 tundi
Tööalane eesti keel vene keele baasil (B1;B2) august 2019 november 2019 80 tundi
Tööalane eesti keel vene keele baasi (A2;B1) august 2019 november 2019 80 tundi
Mängude ja eneseväljenduslike tegevuste läbiviimine lastegrupis august 2019 august 2019 20 tundi
Isiklik jätkusuutlikkus ja stressijuhtimine abistavates elukutsetes august 2019 september 2019 26 tundi