Koolitused 2019-01-14T13:49:51+00:00

Maive Türkel
k
oolituskoordinaator
✍ koolitus(ät)lvrkk.ee
☏ 322 3566, 53 478 449

TASULISED KOOLITUSED
NB! Koolitused toimuvad grupi täitumisel.

Juhtimine ja haldus

Koolituse nimetus Algus Lõpp Maht
Lepingute praktiline koostamine  07.01.2019 04.02.2019 40 tundi
Ettevõtluskoolitus 21.01.2019 22.03.2019 160 tundi
Äriplaani koostamise individuaalne nõustamine ja toetamine 14.02.2019 21.03.2019 36 tundi
Juhatuse liikme õigusliku seisundi erisused 19.02.2019 19.02.2019 6 tundi
Tarbijaõiguslikud aspektid kaubandustegevuses 21.02.2019 28.02.2019 12 tundi

Hulgi- ja jaekaubandus

Koolituse nimetus Algus Lõpp Maht
Klienditeenindus ja kaasaegsed müügitehnoloogiad 05.02.2019  29.03.2019 114 tundi
Efektiivne müügitöö korraldamine ja dokumentatsioon  14.01.2019 11.02.2019 40 tundi
Kaupade väljapanek  21.01.2019 28.01.2019 16 tundi
Müügiesindaja 28.03.2019 28.06.2019 200 tundi
Klienditeenindajate kutseoskuste arendamine 14.03.2019  02.05.2019 56 tundi
Kaasaegsed müügitehnoloogiad kliendikesksel teenindamisel 06.05.2019 13.06.2019 120 tundi

Majandusarvestus

Koolituse nimetus Algus Lõpp Maht
Majandusarvestus abiks väikeettevõtja arvepidamisele ja aruandlusele  14.03.2019 11.04.2019  40 tundi
FIE tuludeklaratsiooni koostamine (koolitus ja praktiline nõustamine)  12.03.2019  16.03.2019 20 tundi
Raamatupidaja tase 5 kutseeksamiks ettevamistumine  18.03.2019 15.04.2019 40 tundi
Raamatupidamine Excelis  08.02.2019  15.03.2019 40 tundi
FIE raamatupidamine algajale  26.02.2019  12.03.2019 16 tundi
Raamatupidaja täienduskoolitus ja raamatupidamisprogrammide kasutamine 19.02.2019 140 tundi

Administratiivtöö

Koolituse nimetus Algus Lõpp Maht
Personalijuhtimise e-kursus 04.02.2019 07.03.2019 80 tundi
Väikeettevõtte administratiivtöö  26.03.2019  02.04.2019 40 tundi
Personalitöö täienduskoolitus  19.02.2019 10.05.2019 96 tundi
Personalitöö ja dokumentatsioon  05.03.2019  28.05.2019 120 tundi

Sotsiaaltöö

Koolituse nimetus Algus Lõpp Maht
Psüühikahäirega eaka abistamine ja hooldus  19.03.2019  23.03.2019 32tundi
Ergonoomiline hooldustöö  05.02.2019 09.02.2019 40 tundi
Hooldustöö alused  12.03.2019  26.04.2019 52tundi
Surm, lein ja kriisitöö  12.03.2019 16.03.2019 40 tundi
Hooldustöötaja koolitus 22.01.2019 240 tundi
Praktiline hooldus ja ravimiõpetus  08.04.2019 06.05.2019 40 tundi
Ettevalmistus hooldustöötaja kutseeksamiks 09.01.2019 20.03.2019 80 tundi