Teenused 2018-06-11T17:13:07+00:00

Pakutavad teenused

Sisekoolitused

Sisekoolituse koostamisel lähtume eelkõige tellija vajadustest ning soovidest. Koolitusprogrammi koostame koos teie esindajaga, et arvestada just teie ettevõtte koolitusvajadustega. Koolituse aja ja asukoha valimise õigus on tellijal.

Sisekoolituse võite tellida oma ettevõttele ka olemasolevate programmide hulgast (koolitused).

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsioone juhtimise, majandusarvestuse, majandustarkvara, IT jne valdkondades.

Ruumide kasutamine seminaride ja koolituste läbiviimiseks

Koolituskeskus asub Rakvere linnas, ühistransport (linnaliini bussid peatuvad majast 100 – 150 meetri kaugusel). Isiklikku sõiduvahendit on võimalik parkida koolituskeskuse ette.

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli täiendus- ja ümberõppekeskuses on kuus õppeklassi (sh kaks arvutiklassi: arvutiklass 17 töökohaga ja arvutiklass 12 töökohaga ning õpetaja töökoht mõlemas klassis).

Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Õppetööks kasutatavad ruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (arvutid, dataprojektor, televiisor, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, statsionaarne tahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, toolid ja lauad vähemalt 12 õppijale (maksimaalselt 36 õppijale). Koolil on kaks nõustamisruumi esimesel korrusel.

Koolituskeskusesse toob kaldtee, mida mööda on puudega isikutel võimalik pääseda koolituskeskusesse.

Küsi pakkumist