/, Uudised, Vilistlased/Tasemeõppes osalemise toetus

Tasemeõppes osalemise toetus

Eesti Töötukassa pakub toetust alates 1.05.2017 ja see on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

Toetust makstakse õppima asumisel tasuta õppekohal kutsehariduses, rakenduskõrghariduses või bakalaureuseõppes. Toetust saavad taotleda isikud, kes kandideerivad Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusinfosüsteemide korraldamise erialale. Taotlus tuleb töötukassale esitada enne kõrgkooli immatrikuleerimist.

Täpsemalt saate lugeda Eesti Töötukassa kodulehelt.

2017-05-04T07:47:31+00:00