/Üksused
Üksused 2018-06-11T17:13:10+00:00

Üksused

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli täiendus- ja ümberõppekeskus võimaldab elukestvat õpet ja nõustamisteenust erinevatele huvirühmadele.

Kõrgkoolil on kaasaaegne erialaraamatukogu, pakutakse paljundus- ja köitmisteenust. Majutust pakuvad Mõdrikul ja Rakveres asuvad üliõpilaskodud. Mõdrikul kannavad toitlustamise eest hoolt kohviku ja söökla töötajad. Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ja regiooni arendustegevust toetab MTÜ Mõdriku Arendusselts. Avalikkusele suunatud huvitegevust pakub Loovuslektoorium.