//MTÜ Mõdriku Arendusselts
MTÜ Mõdriku Arendusselts 2018-06-15T10:58:28+00:00

MTÜ Mõdriku Arendusselts

Arendusseltsi eesmärk on osaleda Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ja regiooni arendustegevuses.

Eesmärgi saavutamiseks MTÜ Mõdriku Arendusselts:

 • viib läbi arendusprojekte,
 • osaleb Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli teadustegevuses,
 • korraldab koolitus- ja koostööprojekte,
 • edendab keskkonna- ja turismialast teadlikkust,
 • arendab regiooni kui elukeskkonda,
 • toetab üliõpilaste omaalgatust,
 • annab välja stipendiume,
 • osaleb teiste sihtasutuste ja MTÜde poolt mittetulundusühingu eesmärke järgivate projektide algatamisel ja teostamisel,
 • arendab majandustegevust põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 

Arendusseltsi juhatuse liikmed ja kontaktid:

Eda Vahero
☏  32 95 966
✍  eda(ät)lvrkk.ee

Meeli Männamäe
☏ 32 95 974
✍ meeli(ät)lvrkk.ee

Siiri Luts
☏ 32 95 957
✍ siiri(ät)lvrkk.ee

MTÜ Mõdriku Arendusselts poolt läbiviidud projektid:

Aastate jooksul on MTÜ eestvedamisel toimunud mitmeid sotsiaaltöö valdkonna projekte:

 • 2006 “Tööalased rollid” – sotsiaaltöötajate supervisioon ja “Sotsiaaltöötajate suvekooli Mõdrikul”
 • 2007 “Raske klient” – sotsiaaltöötajate supervisioon ja “Sotsiaaltöötajate suvekooli Mõdrikul”.
 • 2007. ja 2008. a  “Eakate Huvimess”
 • 2008 sotsiaalpedagoogiline täiendkoolitus ja “Sotsiaaltöötajate suvekool Mõdrikul” ning “Rasked tööalased juhtumid” – sotsiaaltöötajate supervisioon.
 • 2010 Seeniorite seminarid ja Sotsiaalse ettevõtluse päev.
 • 2011 Seeniorite seminarid II
 • 2012 Seeniorite seminarid II
 • 2014 Lääne-Virumaa/Ida-Virumaa sotsiaaltöötajate koolitus “Paremaks praktikajuhendajaks”