//Üliõpilased rikastasid õppeprotsessi

Üliõpilased rikastasid õppeprotsessi

Majandusinfosüsteemide korraldamise õppekava üliõpilased on avaldanud oma ÕISi tagasisides arvamust, et  nad sooviksid IT-ainetes  teha selliseid praktilisi töid, millest oleks kasu meie kõrgkoolile. Juuni alguses saidki MI17KÕ üliõpilased võimaluse panustada meie õppeprotsessi rikastamisse koostades veebirakenduste aines oma õppekava aineid toetavaid õpiobjekte. Tulemused olid positiivsed: üliõpilased said väärtusliku kogemuse eesmärgistatud õppematerjali loomisel ja mitu aineõppejõudu plaanivad hakata kasutama loodud õpiobjekte oma ainetes iseseisva töö toetamiseks.

Sisult ja vormilt kõige küpsemad õpiobjektid koostasid Anna Kõivistik ja Lenne Tammiste (vt Maksunduse õpiobjekt ) ning Reelika-Merylin Raidmäe (vt Veaohtlikke kohti eesti keeles).

Tänan üliõpilasi ja õppejõude idee toetamise ja panuse eest!

Heli Freienthal
IT-valdkonna juhtiv lektor

2018-06-20T06:14:40+00:00