//Mõdrikul peeti vilistlaskonverentsi teemal „60 aastat raamatupidamisõpet Mõdrikul“

Vilistlaskonverents „60 aastat raamatupidamisõpet Mõdrikul“

Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis tähistati reedel, 02. juunil vilistlaskonverentsiga raamatupidamise õpetamise 60. aasta juubelit. Juubeliüritusel meenutati minevikku, peatuti tänases päevas ning saadi ülevaade uutest tuultest raamatupidamises.

Juubelikonverentsi avas rektor Helle Noorväli aegumatu ütlusega V. Pansolt: „Kooli väärtuse määrab see, kes on seal õpetanud ja kes on seal lõpetanud.“ Mõdrikul raamatupidamise eriala lõpetanuid aastast 1957 on kokku 5868, sealhulgas 1500 kõrghariduse lõpetajat.

Tähtsa sündmuse puhul esines tervituskõnega riigikogu liige Toomas Väinaste, kes avaldas poolehoidu just Mõdrikul kõrgharidusõppe jätkumise osas. Vinni vallavanem Rauno Võrno oma sõnavõtus tundis uhkust pikkade traditsioonidega kooli üle ning soovis samuti koolile pikka iga.

Juubeliaasta tähistamiseks andis kõrgkool välja kogumiku „60 aastat raamatupidamisõpet Mõdrikul“ ning vilistlaspäeva esimene pool oligi pühendatud kogumiku tutvustamisele. Juubelikogumikus on antud ülevaade kooli ajaloost, raamatupidamisõppe arengust Mõdrikul ning raamatupidamise õpetamisest tänasel päeval. Oma mälestustest on kirjutanud õpetajad Aino Epner, Hille Feodorova, Marve Morgen, Sirje Suviste, Juta Jaakson, Saara Golomb ning koolijuhid Ants Orn ja Mihkel Sistok. Lisaks on juubelikogumikus meenutanud oma kooliaega vilistlased Juhan Vaiksoo, Tiia Järvik, Irena Tarvis, Anu Viita-Neuhaus, Kalju Kivistik ning Taaniel Laimets. Vilistlaspäeval jagas oma meenutusi endine õpetaja Hille Feodorova, kelle mälestused tekitasid kuulajates elevust ajast, kui kool oli põllumajandusministeeriumi alluvuses ning toimusid taidlusülevaatused, kõnevõistlused, spartakiaadid ning kohustuslik oli osaleda kartulinoppimisel. Endine koolidirektor Mihkel Sistok, lisaks helgematele hetkedele, meenutas ka pingelisi aegu, mil algas kutsekõrghariduse õpetamine Mõdrikul ning toimus ühinemine Rakvere Pedagoogikakooliga.

Vilistlaspäeva teises pooles tutvustati majandusarvestuse õppekava, millesarnast teistes Eesti kõrgkoolides ei ole. Vaid Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis on majandusarvestuse õppekava, mille peaeriala on raamatupidamine. Teistes Eesti kõrgkoolides on raamatupidamine,  majandusarvestus kõrvalerialana või õppekavas ainult õppeainena.

Nagu igas valdkonnas on muutused möödapääsmatud, ootavad ka raamatupidamist ees olulised muutused. Sellest, mida on raamatupidamise valdkonnas lähitulevikus oodata, rääkis Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse liige ja meie vilistlane Manivald Sternhof. Ettekandest selgus, et e-arvetele üleminek muutub laialdasemaks ning andmete sisestust jääb oluliselt vähemaks, kuna digiraamatupidamise ajastul masinad suhtlevad ise omavahel. Lisaks tähtsustub kutsetunnistuse olemasolu ning tulevikus on plaanis litsentseerida raamatupidaja elukutse.

Vilistlaskonverentsi järel söödi ühiselt koolisuppi ja pidupäevatorti ning rõõmus taaskohtumine jätkus endiste koolikaaslaste seltsis. Kokku oli raamatupidamise õppe juubelit tähistama tulnud vilistlasi ning endiseid õpetajaid üle 170 inimese.

Lõpetuseks tahan tänada kõiki neid, kes on kuuekümne aasta jooksul jaganud oma teadmisi ja oskuseid meil õppinud raamatupidajatele. Suur tänu ka kõigile vilistlastele ja endistele õpetajatele, kes pidasid oma kooliaega meenutamistväärivaks ning vilistlaskonverentsist osa võtsid. Loodan siiralt, et jõuame veel väärikama juubelini.

Pildid rõõmsatest taaskohtumistest

Ave Nukka
majandusarvestuse juhtiv lektor

 

2017-06-07T10:51:32+00:00