/, Uudised, Vilistlased/VÕTA spetsialistide õppereis Kanadasse

VÕTA spetsialistide õppereis Kanadasse

Haridus-ja Teadusministeerium korraldas Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames õppereisi kõrgkoolide VÕTA spetsialistidele Kanadasse.

Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda Kanadas rakendatavate varasema õpi-ja töökogemuse (VÕTA) süsteemidega ning luua eeldused VÕTA jõulisemaks arenguks ja kasutuseks Eesti haridussüsteemis.

Kõrgkoolides VÕTA edendamisega tegelevate spetsialistide õppereis toimus 17.-24. novembril 2018. Õppereisil osalesid 6 kõrgkooli (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool, Kõrgem Kunstikool Pallas ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkool) VÕTA spetsialisti üle Eesti ja 2 Haridusministeeriumi esindajat.

Kanada õppereisil tutvustasid erinevad ülikoolid meile oma praktikat VÕTA rakendamisel ning osalesime 22.-23. novembril CAPLA (The Canadian Association for Prior Learning Assessment) korraldataval konverentsil „Caring for adults using tools, systems and policies to make it happen“. Konverentsil osales 120 osalejat üle maailma. Lisaks Eesti grupile oli osalejaid Lõuna-Aafrikast, Portugalist, Iirimaalt ja Kanadast. Konverentsil tutvusime sealse VÕTA süsteemiga nii riiklikul kui koolide tasandil. Osalesime erinevates töötubades, kus jagati kogemusi parimate praktikate näitel. Saime ideid VÕTA arendamise kohta Eestis ja oma kooli tasandil.

Pille Koit
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli
VÕTA nõustaja

2018-12-04T07:05:04+00:00